Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa

Programos tikslas – suteikti bazines žinias ir įgūdžius, reikalingus karjeros specialistams savarankiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, profesinio orientavimo centruose, aukštosiose mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir institucijose.  

Produkto šiuo metu neturime.


Programą sudaro 3 moduliai:

– Profesinio orientavimo sistema (24 kontaktinės akademinės valandos ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų);

– Karjeros kompetencijų ugdymas / plėtojimas (64 kontaktinės akademinės valandos ir 40 savarankiško darbo akademinių valandų);

– Karjeros paslaugos (32 kontaktinės akademinės valandos ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų).

 

ĮSAKYMAS  DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ IŠSILAVINIMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Planuojama mokymų pradžia

  • 2023-10-19 - 2024-02-28 (min. 9 asm.)

Trukmė

  • 120 kontaktinių ak. val. ir 80 savarankiško darbo ak. val.

Kalba

  • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

  • 9

Apimtis

  • 200 ak. val. / 7,5 kreditai

Tikslinė grupė

  • Karjeros specialistai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

  • Programos akreditacijos Nr.: PT4-22-03

Rytis Pakrosnis

Psichologas, Psichologijos katedros docentas

Doc. dr. Rytis Pakrosnis yra psichologas, Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros docentas. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: individualus konsultavimo ir psichoterapijos veiksmingumo tyrimai, ugdomasis vadovavimas (koučingas), į sprendimus sutelkta terapija, pozityvioji psichologija, studentų psichologinė gerovė.


Loreta Bukšnytė-Marmienė

Psichologijos katedros profesorė, psichologė

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: psichosocialiniai darbuotojų veiklos efektyvumo veiksniai, karjeros valdymas, asmens psichosocialinės adaptacijos ypatumai, efektyvus bendravimas, konfliktų valdymas ir metodai.


Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė

Švietimo akademijos docentė

Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė - edukologijos instituto docentė. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: karjeros planavimas, pedagogų supervizija, dienoraščių pedagoginės praktikos metų naudojimas, kūrybiškumo ugdymas.


Dalia Survutaitė

Švietimo akademijos profesorė

Prof. dr. Dalia Survutaitė yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: mokinių karjeros ugdymas, mokyklų veiklos kokybės vertinimas, universalaus dizaino praktikos naudojimas, kritinio mąstymo ugdymas.


Aušra Rutkienė

Edukologijos instituto docentė (VDU)

Mokslinių tyrimų sritys: suaugusiųjų mokymas, technologijomis grįstas mokymas, profesinis mokymas, intelektinė lyderystė.


Vaida Jurgilė

Švietimo akademijos lektorė, mokslo darbuotoja

Dr. Vaida Jurgilė yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, mokslo darbuotoja,  mokslinio žurnalo „Pedagogika“  vyriausioji redaktorė.    


Daiva Pugevičienė

Karjeros centro vyresn. specialistė

Pagrindinės veiklos: individualus ir grupinis konsultavimas, seminarai, praktiniai mokymai ugdymo karjerai klausimais.


Tadas Vadvilavičius

VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros doktorantas


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas