Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas

Programos paskirtis – plėtoti mokytojų, karjeros specialistų ir profesijos mokytojų karjeros planavimo ugdymo gebėjimus. „Asmens gyvenimo kokybė yra tiesiogiai proporcinga jų įsipareigojimui tobulėti, nepaisant jų pasirinktos veiklos srities“ – Vince Lombardi.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • analizuoti karjeros projektavimo ir valdymo gebėjimų ugdymo procese sampratą ir struktūrą;
 • demonstruoti ir pritaikyti inovatyvius ir šiuolaikiškus karjeros konsultavimo, plėtojimo ir valdymo gebėjimų ugdymo(si) metodus;
 • vertinti esamų karjeros planavimo priemonių įvairovę;
 • plėtoti sąmoningą karjeros projektavimo ir valdymo gebėjimų ugdymą(si), pasirinkti tinkamus pagal situaciją įrankių rinkinius.

Jūs sužinosite:

 • Kokie iššūkiai kyla planuojant karjerą pagal amžiaus tarpsnius?
 • Kokie iššūkiai kyla atsižvelgiant į darbo rinkos reikalavimus?
 • Aktualius individualaus konsultavimo būdus?
 • Kokie yra inovatyvūs karjeros planavimo metodai ir priemonės?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 10 savaičių

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 108 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, profesijos mokytojai, karjeros konsultantai

Išankstinis parengimas

 • Aukštasis išsilavinimas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė

Švietimo akademijos docentė

Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė - edukologijos instituto docentė. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: karjeros planavimas, pedagogų supervizija, dienoraščių pedagoginės praktikos metų naudojimas, kūrybiškumo ugdymas.


Daiva Pugevičienė

Karjeros centro vyresn. specialistė

Pagrindinės veiklos: individualus ir grupinis konsultavimas, seminarai, praktiniai mokymai ugdymo karjerai klausimais.


Dalia Survutaitė

Švietimo akademijos profesorė

Prof. dr. Dalia Survutaitė yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: mokinių karjeros ugdymas, mokyklų veiklos kokybės vertinimas, universalaus dizaino praktikos naudojimas, kritinio mąstymo ugdymas.


Rytis Pakrosnis

Psichologas, Psichologijos katedros docentas

Doc. dr. Rytis Pakrosnis yra psichologas, Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros docentas. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: individualus konsultavimo ir psichoterapijos veiksmingumo tyrimai, ugdomasis vadovavimas (koučingas), į sprendimus sutelkta terapija, pozityvioji psichologija, studentų psichologinė gerovė.


Loreta Bukšnytė-Marmienė

Psichologijos katedros profesorė, psichologė

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: psichosocialiniai darbuotojų veiklos efektyvumo veiksniai, karjeros valdymas, asmens psichosocialinės adaptacijos ypatumai, efektyvus bendravimas, konfliktų valdymas ir metodai.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas