Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai

Ši kvalifikacijos tobulinimo mokytojams programa supažindins su lytiškumo, seksualumo ir šeimų įvairovės problematika šiuolaikinėje visuomenėje, kvies jos dalyvius be išankstinių stereotipų pažvelgti į vis dar dažnai tabu Lietuvos visuomenėje esančias temas, pateiks interaktyvias užduotis bei rekomendacijas, kaip šiomis temomis kalbėtis su moksleiviais. Programa skirta mokytojams, įgyvendinantiems „Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą”.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti pagrindinius lytiškumo, seksualumo ir šeimų įvairovės aspektus,
 • aptarti lyčių ir lytiškumo sampratas,
 • įvardinti lyčių politikos ir reprodukcinės sveikatos problemas,
 • analizuoti vaikų ir paauglių seksualumo raišką,
 • apibūdinti šeimų kaitos procesus ir šeiminės laimės socialinius kontekstus,
 • įvardinti religijų požiūrio į lytiškumą, seksualumą, šeimą ir vaikystę įvairovę.

Jūs sužinosite (temos):

 • Kas yra lytis? Kiek egzistuoja lyčių? Biologiniai ir sociologiniai paaiškinimai.
 • Seksualumas: nuo paslapties iki atviro kalbėjimo.
 • Kodėl svarbus seksualinis švietimas.
 • Lyčių ir gimstamumo politika Lietuvoje.
 • Lyčių ir seksualinė įvairovė mokykloje.
 • Vaikų seksualumas: sveiko seksualiniai vystymosi požymiai, kaip derėtų kalbėtis su vaiku apie seksualumą.
 • Paauglių seksualumas: raiškos ypatumai ir seksualinio švietimo galimybės.
 • Šeima istorijoje: kaip keitėsi šeimyninis gyvenimas per praėjusius tris šimtmečius.
 • Šeimos pokyčiai: gyvenimas ne-santuokoje, vedybos, skyrybos.
 • Šeimyninė laimė: ar tikrai viskas priklauso tik nuo norų bei valios.
 • Kaip religijos formuoja mūsų supratimą apie lytis ir šeimą.
 • Kaip religijos veikia vaikystę?

Trukmė

 • 10 savaičių

Apimtis

 • 80 ak.val. (3 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai norintys kelti savo kvalifikaciją

Išankstinis parengimas

 • Praktinės veiklos patirtis

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Milda Ališauskienė

Sociologė ir religijotyrininkė, socialinių mokslų daktarė. Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė.

VDU PMDF Politologijos katedros profesorė ir VDU SMF Sociologijos katedros vedėja. Jos moksliniai interesai: religijos vaidmuo šiuolaikinėse visuomenėse, religija ir politika, religijų įvairovė ir religinis fundamentalizmas, naujosios religijos.


Jurga Bučaitė-Vilkė

Sociologė, socialinių mokslų daktarė. Socialinių mokslų fakulteto docentė.

Mokslinių interesų kryptys: pilietinės visuomenės problemos, (decentralizacija, valdymas), demokratizacijos procesai, vietos bendruomenių raida, socialinių tinklų tyrimai, ekonomikos sociologija.


Aušra Maslauskaitė

Sociologė, socialinių mokslų daktarė. Socialinių mokslų fakulteto profesorė.

Aušra Maslauskaitė yra sociologė, VDU Sociologijos katedros profesorė, VDU Demografinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentė (iki 2014 m. – prezidentė), Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatė.


Artūras Tereškinas

Sociologas, socialinių mokslų daktaras. Socialinių mokslų fakulteto profesorius.

Mokslinę veiklą profesorius skiria kultūros sociologijai, lyčių sociologijai, vyrų, popkultūros, socialinės atskirties, mažumų grupių studijoms. Harvardo universitete magistro ir daktaro laipsnius įgijęs sociologas sukaupė daug patirties vykdant mokslinius darbus ne tik Lietuvoje, bet ir JAV (Emersono kolegijoje, Harvardo universiteto Davis rusų studijų centre).


Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Psichologė, socialinių mokslų daktarė. Socialinių mokslų fakulteto docentė.

Mokslinių interesų kryptys: psichologinių intervencijų efektyvumo vertinimas, rizikingo elgesio tyrimai, lyčių problematika psichologijoje, bendravimo psichologijos tyrimai, religijos psichologijos tyrimai.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas