Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Šiuolaikinė edukologija

Studijų dalyke studentai analizuoja pagrindines šiuolaikinės edukologijos sąvokas ir inovacijų įtaką mokymuisi, gilinasi į pagrindinius edukologinius klausimus mokymosi visą gyvenimą kontekste. Aptariami pagrindiniai šiuolaikinio besimokančiojo bruožai ir įgūdžiai, nagrinėjama technologijų įtaka ir jų naudojimas mokymosi procese. Studijų dalyku siekiama plėtoti adragogo profesines kompetencijas, analizuoti šiuolaikinės edukologijos specifiką ir taikyti įgytas žinias bei įgūdžius organizuojant mokymąsi, diegiant naujoves bei taikant inovacijas mokantis mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti pagrindines edukologijos ir technologijomis grįsto mokymosi sąvokas,
 • charakterizuoti mokymosi procesą ir pagrindinius jo veikėjus,
 • vadovauti mokymo(si) procesui, taikant atitinkamas mokymo(si) stretagijas ir metodus,
 • nustatyti technologijų taikymo poreikį bei paskirtį planuojant ir organizuojant mokymąsi,
 • apibrėžti ir paaiškinti švietimo naujoves ir jų raiškos tendencijas Europos ir Lietuvos švietime.

Jūs sužinosite:

 • Kas yra edukologijos mokslas ir kokiomis sąvokomis jis yra apibrėžiamas?
 • Koks ryšys egzistuoja tarp mokymo ir ugdymo proceso?
 • Kas yra mokymo teorija?
 • Kodėl technologijų naudojimas švietime yra svarbus?
 • Kaip reikia organizuoti ir planuoti mokymąsi taikant technologijas?
 • Kokie bus ateities darbai susiję su IKT taikymu švietime?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Minimalus grupės sk.

 • 20

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Rasa Nedzinskaitė

VDU Švietimo akademijos lektorė

Dr. Rasa Nedzinskaitė yra VDU Švietimo akademijos lektorė, turinti 7 metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Lektorė yra įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas užsienio universitetuose (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas).


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė