Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas

Nuotolinio mokymosi aplinka sukuria galimybes mokymąsi organizuoti nuotoliniu būdu iš namų. Mokymosi šiame dalyke metu jūs pasirengsite mokymosi medžiagą trims jūsų mokomojo dalyko temoms ir susiplanuosite kaip išnaudoti mokymosi aplinkos galimybes mokymosi organizavimui nuotoliniu būdu.   Moodle yra galimybė organizuoti vaizdo pamokas naudojant BigBlueButton įrankį. Mokymosi šiame dalyke metu jūs galėsite praktikuotis vesti pamoką ir organizuoti grupinį darbą panaudojant BigBlueButton įrankį.  Įgytos žinios pravers ne tik karantino metu – vėliau įgytas žinias ir šią aplinką galėsite panaudoti mokinių savarankiškam ar papildomam darbui namuose. Pabaigus dalyką įgytos kompetencijos atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 „Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo“ 4.2.1. gebėjimus.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite: 

 • Paskelbti informaciją bei organizuoti diskusijas, naudojant diskusijų forumus; 
 • Pateikti mokiniams mokymosi medžiagą nuotolinio mokymosi aplinkoje panaudojant savo turimus bei iš išorinių portalų (e.mokyklaUgdymo sodas, vaizdo pamokos ir kt.) surastus interaktyvius mokymosi šaltinius; 
 • Sukurti moksleiviams individualias ir grupines užduotis nuotolinio mokymosi aplinkoje; 
 • Vertinti ir/arba teikti grįžtąmąjį ryšį nuotolinio mokymsi aplinkoje pateiktoms moksleivių užduotims; 
 • Sukurti pamokos dalies scenarijų naudojant vaizdo konferencijų įrankį ir  patalpinti prie savo kuriamų pamokų
  nuotolinio mokymosi aplinkoje. 
 • Įkelti ir tiesiogiai transliuoti pamoką naudodami įvairią mokomąją  medžiagą vaizdo konferencijų metunaudojant
  vaizdo konferencijų įrankį BigBlueButton (BBB). 
 • Organizuoti mokinių darbą grupėmis naudojant vaizdo konferencijų įrankį BBB 

Jūs sužinosite:

 • Kaip sukelti trijų mokomojo dalyko temų medžiagą į nuotolinio mokymosi aplinką? 
 • Kaip parašyti mokiniams žinutę, kad ją matytų ne tik mokymosi aplinkoje, bet ir el. pašte? 
 • Kaip bendrauti su moksleiviais nuotolinio mokymosi aplinkoje? 
 • Kaip analizuoti mokinių veiklą nuotolinio mokymosi aplinkoje 
 • Kaip mokiniams teikti grįžtamąjį ryšį? 
 • Kaip galima organizuoti pamoką naudojant vaizdo konferencijų įrankį BBB? 
 • Kaip bendrinti dokumentus, skaidres ar bet kokią kitą mokomąją medžiagą naudojant BBB įrankį? 
 • Kaip vaizdo pamokų metu išnaudoti baltos lentos galimybes (teksto rašymui, piešimui ir kt.)? 
 • Kaip įtraukti mokinius į bendradarbiavimo veiklas atliekant pateiktas užduotis ar mokantis spręsti uždavinius naudojant BBB įrankį nuotolinio mokymosi aplinkoje? 
 • Kaip vykdyti trumpas mokinių apklausas naudojant BBB įrankį? 
 • Kada pamokas verta įrašinėti, o kada – ne?  
 • Kaip vaizdo pamokų įrašai atsiranda nuotolinio mokymosi aplinkoje ir kas gali juos peržiūrėti?  

Jeigu nepavyksta prisijungti prie dalyko moodle aplinkoje skaitykite rekomendacijas, kaip prisijungti.


Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 3 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 26 val. (1 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Mokytojai, ugdymo įstaigų darbuotojai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Indrė Oleškevičienė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Irmantas Adomaitis

Švietimo akademijos doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Besimokančiųjų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė, Vytautas Stankūnas
Studentų įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Irmantas Adomaitis, Monika Lekeckaitė
Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė, Vytautas Stankūnas
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas
Airina Volungevičienė, Marius Šadauskas, Indrė Oleškevičienė, Danutė Pranckutė, Monika Lekeckaitė
Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Margarita Teresevičienė, Irmantas Adomaitis, Daiva Urmonienė, Justina Naujokaitienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė