Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Švietimo projektai

Dalyko mokymosi metu besimokantieji susipažins su projekto samprata, projektinės veiklos funkcijomis ir skirtingais projekto įgyvendinimo etaptais. Bus aptariamos švietimo projektų galimybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, susipažįstama su konkrečiais projektų rengimo ir įgyvendinimo pavyzdžiais. Bus nagrinėjamos svarbios projekto struktūrinės dalys (tikslas, uždaviniai, veiklos, rezultatai, sklaida, vertinimas, kokybės užtikrinimas), aptariami efektyvios projekto lyderystės ir partnerystės aspektai bei IKT instrumentų panaudojimo galimybės visuose projekto etapuose.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • taikyti IKT galimybes švietimo projektų rengime, valdyme ir rezultatų paruošime,
 • planuoti ir koordinuoti projektinę veiklą bendradarbiaujant su organizacijos nariais ir kitomis komandomis,
 • išmanyti projekto rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapus ir jų ypatumus,
 • komunikuoti su partneriais ir žinoti bendradarbiavimo bei projekto susitikimų rengimo principus.

Jūs sužinosite:

 • Kas yra švietimo projektas?
 • Kokie yra projekto įgyvendinimo etapai?
 • Kuo skiriasi švietimo projektų galimybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu?
 • Kaip formuluoti projekto struktūrines dalis?
 • Kaip planuoti projekto sklaidą, valdymą, vertinimą ir monitoringą, ataskaitas?
 • Kaip parengti tarptautinį projektą?
 • Kokie yra konkretūs projektų rengimo ir įgyvendinimo pavyzdžiai?
 • Kaip bendradarbiauti su partneriais?
 • Kokie yra bendradarbiavimo bei projekto susitikimų rengimo principai?
 • Kodėl reikia panaudoti IKT instrumentų galimybes visuose projekto etapuose?
 • Kokios yra ES švietimo projektus administruojančios agentūros, jų funkcijos ir vaidmenys?

Trukmė

 • 15 savaičių

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 20

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Elena Trepulė

Švietimo akademijos docentė

VDU Švietimo akademijos docentė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas