Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Švietimo projektai

Dalyko mokymosi metu besimokantieji susipažins su projekto samprata, projektinės veiklos funkcijomis ir skirtingais projekto įgyvendinimo etaptais. Bus aptariamos švietimo projektų galimybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, susipažįstama su konkrečiais projektų rengimo ir įgyvendinimo pavyzdžiais. Bus nagrinėjamos svarbios projekto struktūrinės dalys (tikslas, uždaviniai, veiklos, rezultatai, sklaida, vertinimas, kokybės užtikrinimas), aptariami efektyvios projekto lyderystės ir partnerystės aspektai bei IKT instrumentų panaudojimo galimybės visuose projekto etapuose.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • taikyti IKT galimybes švietimo projektų rengime, valdyme ir rezultatų paruošime;
 • planuoti ir koordinuoti projektinę veiklą bendradarbiaujant su organizacijos nariais ir kitomis komandomis;
 • išmanyti projekto rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapus ir jų ypatumus;
 • komunikuoti su partneriais ir žinoti bendradarbiavimo bei projekto susitikimų rengimo principus.

Jūs sužinosite:

 • kas yra švietimo projektas;
 • kokie yra projekto įgyvendinimo etapai;
 • kuo skiriasi švietimo projektų galimybės nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 • kaip formuluoti projekto struktūrines dalis;
 • kaip planuoti projekto sklaidą, valdymą, vertinimą ir monitoringą, ataskaitas;
 • kaip parengti tarptautinį projektą;
 • kokie yra konkretūs projektų rengimo ir įgyvendinimo pavyzdžiai;
 • kaip bendradarbiauti su partneriais;
 • kokie yra bendradarbiavimo bei projekto susitikimų rengimo principai;
 • kodėl reikia panaudoti IKT instrumentų galimybes visuose projekto etapuose;
 • kokios yra ES švietimo projektus administruojančios agentūros, jų funkcijos ir vaidmenys.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2018-01-22 - 2018-05-25 (min. 20 asm.)

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak.val.)

Išankstinis pasirengimas

 • Nereikalingas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Elena Trepulė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

VDU Edukologijos instituto lektorė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Populiarus
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas