Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Taikomųjų tyrimų metodologija

Dalykas skirtas taikomųjų tyrimų metodologijos gebėjimų ugdymui andragoginėje ir pedagoginėje veikloje. Dalyko studijose studijuojami taikomojo tyrimo tipai, metodai, tyrimo imčių atrankos būdai, tyrimo instrumentai, tyrimo etika ir tyrimo projekto rengimo procesas. Dalyko studijos sudaro prielaidas įgyti tyrimų gebėjimus, reikalingus dalyvauti tyrėjų komandose, atliekančiose edukologijos tyrimus individualiame, grupės ar organizacijos lygmenyse.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti andragoginės ir pedagoginės veiklos taikomųjų tyrimų metodologijos tipus, apibrėžiant jų charakteristikas;
 • atrinkti, sisteminti ir analizuoti mokslo šaltinius teoriniam tyrimui, taikant teorinio tyrimo metodus;
 • suformuluoti ir pagrįsti andragoginės ir pedagoginės veiklos taikomųjų tyrimų metodologijos parametrus;
 • analizuoti ir apibendrinti kiekybinius ir kokybinius taikomojo andragoginės ir pedagoginės veiklos tyrimo duomenis;
 • Sudaryti andragoginės ir pedagoginės veiklos kiekybinio ir kokybinio taikomųjų tyrimų projektus.

Turinys (temos):

 • Taikomojo andragoginės ir pedagoginės veiklos tyrimo metodologijos samprata ir metodologinės charakteristikos.
 • Taikomųjų andragoginės ir pedagoginės veiklos tyrimų tipai ir dizainai.
 • Tyrimo metodai.
 • Teorinis andragoginės ir pedagoginės veiklos tyrimas: tyrimo medžiaga ir jos atranka, sisteminimas, duomenų analizė ir apibendrinimas.
 • Kiekybinis andragoginės ir pedagoginės veiklos taikomasis tyrimas: instrumentai, duomenų rinkimo metodai.
 • Kokybinis andragoginės ir pedagoginės veiklos taikomasis tyrimas: instrumentai, duomenų rinkimo metodai.
 • Kiekybinis andragoginės ir pedagoginės veiklos taikomasis tyrimas: duomenų analizės metodai.
 • Kokybinis andragoginės ir pedagoginės veiklos taikomasis tyrimas: duomenų analizės metodai.
 • Tyrimų planavimas.
 • Taikomojo andragoginės ir pedagoginės veiklos tyrimo projekto rengimas: taisyklės ir rekomendacijos.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Aušra Rutkienė

Edukologijos instituto docentė (VDU)

Mokslinių tyrimų sritys: suaugusiųjų mokymas, technologijomis grįstas mokymas, profesinis mokymas, intelektinė lyderystė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas