Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Mokymosi teorijos

Dalykas yra teorinio ir praktinio pobūdžio. Mokymosi metu aptariamos pagrindinės mokymosi teorijos (biheviorizmo, kognityvizmo, pragmatizmo, humanizmo ir konstruktyvizmo); analizuojamos aktyvaus mokymosi kaip socialinio reiškinio teorijos. Apžvelgiami psichopedagoginiai motyvaciniai faktoriai. Gilinamasi į aktyvaus mokymosi veiklas: patirtinį, savaiminį ir reflektyvųjį mokymąsi. Analizuojami holistinio mokymosi modeliai: aktyvuotas ir probleminis mokymasis. Pristatomi mentoriavimo ir savanoriavimo teoriniai pagrindai.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • analizuoti aktyvaus mokymosi procesus,
 • įvardinti mokymosi veiklų charakteristikas,
 • nustatyti mokymosi poreikių ir motyvacijos teorijas,
 • pristatyti socialines mokymosi teorijas ir strategijas,
 • planuoti tarpasmeninių gebėjimų ugdymą.

Jus sužinosite:

 • Kokios yra mokymosi teorijos?
 • Kaip mes mokomės?
 • Kokie yra vaikų ir suaugusiųjų mokymosi panašumai ir skirtumai?
 • Kas yra reflektyvus mokymasis?
 • Kaip analizuojami holistinio mokymosi modeliai?
 • Kaip organizuojamas probleminis mokymasis?
 • Koks yra transformuojantis mokymasis?
 • Kaip karjeroje padeda mentoriavimas ir savanoriavimas?
 • Kokią įtaką turi socialinės kompetencijos ugdymas karjerai?

Trukmė

 • 15 savaičių

Minimalus grupės sk.

 • 6

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Mokytojai, suaugusiųjų švietėjai, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai specialistai, profesinio mokymo teikėjo vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokyklų bendruomenės komandos nariai

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Genutė Gedvilienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė, EDEN ir LieDM asociacijų narė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos narė. Tyrinėja suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų vystymą, mokymosi grupėse metodų taikymo problemas, mokymo ir mokymosi paradigmą, mokymosi vertinimą ir įsivertinimą įvairių institucijų lygmenyse, interaktyvių technologijų plėtotę.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė