Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Inovacijos švietime

Studijų dalyku siekiama išugdyti gebėjimus panaudoti švietimo inovacijų elementus projektuojant ir organizuojant technologijomis grįstą mokymąsi. Analizuojamas inovacijos apibrėžimas ir tipai. Dalyko studijų metu parenkamos populiariausios inovacijos švietime ir analizuojama jų integracija į švietimą (pvz., inovatyvūs mokymosi būdai, virtualus mobilumas, vyraujančios skaitmeninės duomenų analizės metodai, didieji duomenys (Big data) ir mokymosi duomenų analizės įrankiai (Learning analytics), asmenybės identifikavimo virtualioje mokymosi aplinkoje, skaitmeninio vertinimo metodai ir įrankiai, skaitmeniniai ženkliukai (digital badges)).

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • projektuoti mokymo(si) turinį realizavimui virtualioje mokymosi aplinkoje,
 • parinkti ir sukurti inovatyvius švietimo išteklius technologijomis grįstam mokymosi turiniui,
 • parinkti ir sukurti inovatyvius švietimo metodus technologijomis grįstam mokymosi turiniui,
 • diegti inovatyvias technologijomis grįsto mokymo metodikas.

Jūs sužinosite:

 • Kaip projektuojamas  ir realizuojamas mokymo(si) turinys virtualioje mokymosi aplinkoje?
 • Kaip yra kuriami įnovatyvūs švietimo ištekliai technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje?
 • Kaip tinkamai patalpiti medžiagą technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje?
 • Kokios yra inovatyvios technologijomis grįstos mokymo metodikos?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Minimalus grupės sk.

 • 20

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Elena Trepulė

Švietimo akademijos docentė

VDU Švietimo akademijos docentė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas