Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Inovacijos švietime

Studijų dalyku siekiama išugdyti gebėjimus panaudoti švietimo inovacijų elementus projektuojant ir organizuojant technologijomis grįstą mokymąsi. Analizuojamas inovacijos apibrėžimas ir tipai. Dalyko studijų metu parenkamos populiariausios inovacijos švietime ir analizuojama jų integracija į švietimą (pvz., inovatyvūs mokymosi būdai, virtualus mobilumas, vyraujančios skaitmeninės duomenų analizės metodai, didieji duomenys (Big data) ir mokymosi duomenų analizės įrankiai (Learning analytics), asmenybės identifikavimo virtualioje mokymosi aplinkoje, skaitmeninio vertinimo metodai ir įrankiai, skaitmeniniai ženkliukai (digital badges)).

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • projektuoti mokymo(si) turinį realizavimui virtualioje mokymosi aplinkoje,
 • parinkti ir sukurti inovatyvius švietimo išteklius technologijomis grįstam mokymosi turiniui,
 • parinkti ir sukurti inovatyvius švietimo metodus technologijomis grįstam mokymosi turiniui,
 • diegti inovatyvias technologijomis grįsto mokymo metodikas.

Jūs sužinosite:

 • Kaip projektuojamas  ir realizuojamas mokymo(si) turinys virtualioje mokymosi aplinkoje?
 • Kaip yra kuriami įnovatyvūs švietimo ištekliai technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje?
 • Kaip tinkamai patalpiti medžiagą technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje?
 • Kokios yra inovatyvios technologijomis grįstos mokymo metodikos?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Elena Trepulė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

VDU Edukologijos instituto lektorė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Airina Volungevičienė

Socialinių mokslų fakulteto docentė, Inovatyvių studijų instituto direktorė, EDEN prezidentė

VDU Edukologijos instituto Doc. Dr. Airinos Volungevičienės mokslinių interesų kryptys: technologijomis grindžiamas mokymas(is): kokybės užtikrinimas, integracija organizacijoje ir kt; atvirieji švietimo ištekliai, atvirasis švietimas; virtualus mobilumas (Technologijomis grindžiamo) mokymo(-si) turinio projektavimas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Naujas!
Taikomųjų tyrimų metodologija
Aušra Rutkienė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas