Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Atviresnio švietimo politika

Studijų dalyko metu studentai susipažins su atvirojo švietimo samprata ir jo plėtojimo prielaidomis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose. Bus aptariami svarbiausi atvirąjį švietimą reglamentuojantys dokumentai, strategijos ir praktikos. Bus nagrinėjamas suaugusiųjų švietimo sistemos ir organizacijos pasirengimas atvirajam švietimui ir suaugusiųjų švietėjų taikoma išteklių atvirumo, Atvirų švietimo išteklių (AŠI) kūrimo ir turimų išteklių atvėrimo ir bendrinimo kultūra ir praktika.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • vertinti ir analizuoti švietimo dokumentus, strategijas ir veiksmų planus užtikrinančius atvirą švietimą,
 • atpažinti švietėjų atvirumą kurti AŠI ir juos bendrinti,
 • mokėti surasti atvirą švietimą analizuojančius ir remiančius projektus,
 • mokėti  diegti ir naudoti organizacijoje atvirą mokymąsi išlaikant kokybę.

Turinys (temos):

 • ES švietimo dokumentai, strategijos ir prioritetai numatantys atvirą švietimą.
 • Nacionalinių švietimo dokumentų ir strategijų numatomas atviras švietimas.
 • Švietėjų atvirumo kultūra.
 • ES ir nacionalinės švietimo programos, projektai ir iniciatyvos, skatinančios atvirą švietimą.
 • Technologijomis grįsto ir atviro mokymosi diegimo organizacijoje požymiai ir etapai.
 • Kokybiško technologijomis grįsto mokymosi požymiai.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 120 ak. val. (4 ECTC)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Giedrė Tamoliūnė

Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos instituto doktorantė (VDU)

Mokslinių tyrimų sritys: doktorantūros studijų organizavimas, įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimas, doktorantų-tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą, suaugusiųjų švietimas ir mokymas/is, aukštojo mokslo politika.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas