Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Atviresnio švietimo politika

Studijų dalyko metu studentai susipažins su atvirojo švietimo samprata ir jo plėtojimo prielaidomis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose. Bus aptariami svarbiausi atvirąjį švietimą reglamentuojantys dokumentai, strategijos ir praktikos. Bus nagrinėjamas suaugusiųjų švietimo sistemos ir organizacijos pasirengimas atvirajam švietimui ir suaugusiųjų švietėjų taikoma išteklių atvirumo, Atvirų švietimo išteklių (AŠI) kūrimo ir turimų išteklių atvėrimo ir bendrinimo kultūra ir praktika.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • vertinti ir analizuoti švietimo dokumentus, strategijas ir veiksmų planus užtikrinančius atvirą švietimą,
 • atpažinti švietėjų atvirumą kurti AŠI ir juos bendrinti,
 • mokėti surasti atvirą švietimą analizuojančius ir remiančius projektus,
 • mokėti  diegti ir naudoti organizacijoje atvirą mokymąsi išlaikant kokybę.

Turinys (temos):

 • ES švietimo dokumentai, strategijos ir prioritetai numatantys atvirą švietimą.
 • Nacionalinių švietimo dokumentų ir strategijų numatomas atviras švietimas.
 • Švietėjų atvirumo kultūra.
 • ES ir nacionalinės švietimo programos, projektai ir iniciatyvos, skatinančios atvirą švietimą.
 • Technologijomis grįsto ir atviro mokymosi diegimo organizacijoje požymiai ir etapai.
 • Kokybiško technologijomis grįsto mokymosi požymiai.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 130 ak. val. (5 ECTC)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Giedrė Tamoliūnė

Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos instituto doktorantė (VDU)

Mokslinių tyrimų sritys: doktorantūros studijų organizavimas, įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimas, doktorantų-tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą, suaugusiųjų švietimas ir mokymas/is, aukštojo mokslo politika.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Taikomųjų tyrimų metodologija
Aušra Rutkienė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas