Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Atviri švietimo ištekliai

Studijų dalykas skirtas išanalizuoti atvirų švietimo išteklių iniciatyvą ir praktiką Europoje ir pasaulyje, išmokti surasti, kurti ir panaudoti atvirus švietimo išteklius technologijomis grįsto mokymo ir mokymosi procese, įvertinant pasiekiamų atvirų švietimo išteklių kokybę, atvirumą, pasiekiamumą bei išteklių panaudojimo mokymo tikslams galimybes. Pabaigus dalyką įgytos kompetencijos atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 „Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo“ 4.3.2. gebėjimus.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibrėžti atvirų švietimo išteklių sampratą,
 • nustatyti atvirų švietimo išteklių “atvirumo” lygmenį ir panaudojimo galimybes,
 • surasti atvirų švietimo išteklių telkinius (repozitoriumus),
 • parinkti ir pritaikyti atvirus švietimo išteklius metodiniame mokymosi veiklos projektavimo scenarijuje, integruoti juos virtualioje mokymosi aplinkoje,
 • kurti ir taikyti atvirus švietimo išteklius savo profesinėje praktikoje atnaujinant mokymo turinį,
 • dalintis atvirais švietimo ištekliais nacionalinėje ir tarptautinėje virtualioje erdvėje.

Jūs sužinosite:

 • Kas yra ir kam yra naudingi atviri švietimo ištekliai?
 • Kaip gali būti naudojami atviri švietimo ištekliai?
 • Kur ir kaip ieškoti atvirų švietimo išteklių?
 • Kokie yra svarbiausia tarptautiniai ir nacionaliniai repozitoriumai?
 • Kaip atviri švietimo ištekliai gali būti naudojami ugdymo procese?
 • Kokia yra atvirų švietimo išteklių politika ir institucinė kultūra?

Trukmė

 • 15 savaičių

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Rita Misiulienė

ŠLK Nuotolinių studijų koordinatorė

2005 – 2010 m. baigė ŠU kompiuterių tinklų administravimo bakalauro studijas, 2010 – 2012 m. baigė KTU nuotolinio mokymosi informacinių technologijų magistro studijas. Nuo 2010 m. dirba Šiaurės Lietuvos kolegijoje dėstytoja, o nuo 2012 m. dirba ŠLK nuotolinių studijų koordinatorė. Nuo 2013 m. LieDM asociacijos valdybos narė, nuotolinių kursų vertinimo ekspertė. Pagrindinės mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys – nuotolinės (e-studijos) studijos, IKT taikymas studijose, nuotolinių kursų turinio projektavimas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė