Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Andragoginė didaktika

Šio dalyko tikslas –  analizuoti mokymosi procesą, remiantis naujausiomis andragogikos teorijomis, rengtis darbui su suaugusiais: organizuojant ir pritaikant mokomiesiems dalykams nuotolinio mokymosi aplinkas, naudojant įvairius mokymosi metodus, priemones ir vertinant mokymosi pasiekimus.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • projektuoti mokymosi turinį, formuluoti tikslus ir uždavinius;
 • apibrėžti mokymosi proceso ir mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus;
 • pagrįsti mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatus
 • nustatyti mokymo/si metodų priklausomybę nuo mokymo tikslų, turinio ir besimokančiųjų poreikių;
 • planuoti mokymo turinį;
 • kurti technologijomis grindžiamo mokymo/si aplinką.

Jūs sužinosite:

 • kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius?
 • kuo skiriasi formalus ir neformalus mokymasis?
 • kokie yra inovatyvūs ir tradiciniai suaugusiųjų mokymosi metodai? kaip juos parinkti?
 • kaip technologijomis praturtintoje aplinkoje reikia vertinti suaugusiojo mokymąsi?
 • kodėl reikia teikti grįžtamąjį ryši suaugusiam besimokančiajam ir kaip tai daryti;
 • kaip planuoti savo veiklą organizuojant mokymus;
 • kaip spręsti problemas mokant suaugusiuosius?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Minimalus grupės sk.

 • 20

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak.val.)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė.


Indrė Oleškevičienė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė