Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?

Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu? – tai vienas aktualiausių klausimų dėstytojams, mokytojams, švietėjams pradėjus mokymąsi nuotoliniu būdu masiškai universitetuose, kolegijos, profesinio mokymo, suaugusiųjų mokymosi organizacijose ir mokyklose. Pabaigus dalyką įgytos kompetencijos atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 „Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo“ 4.5.5. gebėjimus.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • Susikurti skaitmeninio vertinimo strategiją nuotolinio mokymosi aplinkoje;
 • Taikyti besimokančiųjų mokymosi progreso stebėsenos priemones;
 • Parenti užduotis atsiskaitymams nuotoliniu būdu.

Jūs sužinosite:

 • Kaip susikurti skaitmeninio vertinimo strategiją ir ugdomojo vertinimo būdu siekti mokymosi rezultatų?
 • Kaip pažinti savo besimokančiuosius, laiku atpažinti mokymosi problemas ir suteikti jiems daugiau atsakomybės už savo mokymosi pasiekimus?
 • Kaip parengti atsiskaitomąsias užduotis, vertinamąsias veiklas panaudojant besimokančiųjų tarpusavio vertinimo ir kitas motyvacines strategijas?

Temos:

 • Skaitmeninio vertinimo strategijos parengimas.
 • Dalyko mokymosi rezultatų perkėlimas į skaitmeninę aplinką.
 • Dalyko užduočių sukūrimas mokymosi rezultatų pagrindu.
 • Besimokančiojo mokymosi progreso stebėsenos įrankiai ir grįžtamasis ryšys.
 • Vertinamųjų veiklų sukūrimas nuotolinio mokymosi aplinkoje.

Jeigu nepavyksta prisijungti prie dalyko moodle aplinkoje skaitykite rekomendacijas, kaip prisijungti.


Išsamus mokymosi planas savarankiškam mokymuisi

Planuojama mokymų pradžia

 • 2022-02-21 - 2022-03-07

Trukmė

 • 3 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 26 ak. val.

Tikslinė grupė

 • Dėstytojai, mokytojai, suaugusiųjų švietėjai

Išankstinis parengimas

 • Turėti patirties organizuojant ugdymą, mokymą ar studijas nuotoliniu būdu

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Danutė Pranckutė

Inovatyvių studijų instituto vyriausia specialistė

2009 m. įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. baigė verslo informatikos magistrą Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2009 metų dirba VDU Inovatyvių studijų institute vyriausia specialiste. Jos pagrindinės veiklos nuotolinių kursų kūrimas, priežiūra, pagalba dėstytojams ir studentams, dėstytojų poreikių analizavimas, metodinės medžiagos apie virtualios mokymosi aplinkos naudojimą rengimas. Ji taip pat daug prisideda prie Moodle aplinkos vertimo į lietuvių kalbą.


Indrė Oleškevičienė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė