Kraunasi...

Socialiniai mokslai

Andragogika
Elena Trepulė
192.00
Daugiau
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
192.00
Daugiau
Populiarus
192.00
Daugiau
Naujas!
192.00
Daugiau
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
192.00
Daugiau
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
245.00
Daugiau
Naujas!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
128.00
Daugiau
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
120.00
Daugiau
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
30.00
Daugiau
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
192.00
Daugiau
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
192.00
Daugiau
Naujas!
192.00
Daugiau