Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Viešoji politika ir analizė

Kurso metu susipažįstama su viešosios politikos analizės metodais ir jų taikymo praktika. Įgaunama žinių apie politikos analizės procesą bei analizei naudojamus metodus. Studentai savarankiško darbo metu praktiškai susipažįsta ir išmoksta taikyti viešosios politikos analizės procedūras: problemų struktūravimą, politikos padarinių prognozavimą, politikos rekomendavimą, vertinimą bei monitoringą.

Produkto šiuo metu neturime.


Dalyko tikslas – supažindinti studentus su viešosios politikos analizės metodais ir jų taikymo praktika.

Kurso metu įgaunama žinių apie politikos analizės procesą bei analizei naudojamus metodus. Studentai savarankiško darbo metu praktiškai susipažįsta ir išmoksta taikyti viešosios politikos analizės procedūras: problemų struktūravimą, politikos padarinių prognozavimą, politikos rekomendavimą, vertinimą bei monitoringą.

Jūs išmoksite:

 • Identifikuoti viešosios politikos plėtojimo, strateginio valdymo būdus.
 • Taikyti šiuos būdus  konkrečioms viešojo valdymo problemoms analizuoti ir jas  spręsti.

Turinys

 • Viešosios politikos aplinka ir lygmenys.
 • Viešosios politikos analizės atsiradimas ir raida.
 • Politikos analizės metodai.
 • Informacijos rinkimo metodai viešosios politikos analizėje.
 • Interesų grupių veikla ir korupcijos fenomenas.
 • Politikos įgyvendinimas.
 • Biurokratijos vaidmuo ir vieta viešosios politikos įgyvendinime.
 • Politikos problemų atsiradimas ir dienotvarkės sudarymo problemos.
 • Politinių programų formavimas viešojoje politikoje.
 • Politikos alternatyvų paieška ir pasirinkimas.
 • Strateginis planavimas.
 • Viešųjų programų vertinimas politikos analizėje.
 • Viešosios politikos prognozavimo ir rekomendavimo ypatumai.
 • Viešosios politikos monitoringas.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2022-09-12 -

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Apimtis

 • 6 ECTS (160 ak. val.)

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas

Kastytis Antanaitis

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas

Mokslinių interesų kryptys

Baltijos valstybių istorija, sovietologijos studijos, viešoji politika.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Greitai prasidės!
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Greitai prasidės!
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas