Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Technologijomis grįsto mokymo(si) organizavimas

Dalykas skirtas išryškinti sėkmingus technologijomis grindžiamo mokymosi organizavimo aspektus, taikyti juos praktikoje, planuojant ir organizuojant technologijomis grindžiamo mokymosi veiklas.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • planuoti mokymąsi organizacijose, bendruomenėse nuotoliniu būdu,
 • motyvuoti besimokančiuosius organizuojant technologijomis grįsto mokymosi veikas,
 • apibūdinti paramos sistemas technologijomis grindžiamame mokymesi,
 • vertinti technologijomis grįsto mokymosi organizavimą ir užtikrinti kokybę,
 • apibūdinti kuratoriaus ir besimokančiojo vaidmenų ir sąveikos ypatumus,
 • aktyviai dalyvauti virtualiose veiklose bei jas organizuoti.

Turinys (temos):

 • Mokymo(si) organizavimo planavimas. IKT technologijomis grįsto mokymosi organizavimui.
 • Motyvacija ir jos skatinimas.
 • Paramos planavimas ir organizavimas.
 • Studentų paramos sistema.
 • Dėstytojų paramos sistema.
 • Technologijomis grįsto mokymosi organizavimo vertinimas.
 • Technologijomis grįsto mokymosi r kokybės užtikrinimas.
 • Kuratoriaus  (vadovo) ir besimokančiojo vaidmenys, sąveika ir interaktyvumas.
 • Dėstymas nuotoliniu būdu.
 • Komunikacija tarp studento ir dėstytojo nuotoliniame kurse.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas