Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Technologijomis grįsto mokymo(si) organizavimas

Dalykas skirtas išryškinti sėkmingus technologijomis grindžiamo mokymosi organizavimo aspektus, taikyti juos praktikoje, planuojant ir organizuojant technologijomis grindžiamo mokymosi veiklas.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • planuoti mokymąsi organizacijose, bendruomenėse nuotoliniu būdu,
 • motyvuoti besimokančiuosius organizuojant technologijomis grįsto mokymosi veikas,
 • apibūdinti paramos sistemas technologijomis grindžiamame mokymesi,
 • vertinti technologijomis grįsto mokymosi organizavimą ir užtikrinti kokybę,
 • apibūdinti kuratoriaus ir besimokančiojo vaidmenų ir sąveikos ypatumus,
 • aktyviai dalyvauti virtualiose veiklose bei jas organizuoti.

Turinys (temos):

 • Mokymo(si) organizavimo planavimas. IKT technologijomis grįsto mokymosi organizavimui.
 • Motyvacija ir jos skatinimas.
 • Paramos planavimas ir organizavimas.
 • Studentų paramos sistema.
 • Dėstytojų paramos sistema.
 • Technologijomis grįsto mokymosi organizavimo vertinimas.
 • Technologijomis grįsto mokymosi r kokybės užtikrinimas.
 • Kuratoriaus  (vadovo) ir besimokančiojo vaidmenys, sąveika ir interaktyvumas.
 • Dėstymas nuotoliniu būdu.
 • Komunikacija tarp studento ir dėstytojo nuotoliniame kurse.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Estela Daukšienė

Švietimo akademijos daktarė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas