Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Technologijomis grįsto mokymo(si) organizavimas

Dalykas skirtas išryškinti sėkmingus technologijomis grindžiamo mokymosi organizavimo aspektus, taikyti juos praktikoje, planuojant ir organizuojant technologijomis grindžiamo mokymosi veiklas.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • planuoti mokymąsi organizacijose, bendruomenėse nuotoliniu būdu,
 • motyvuoti besimokančiuosius organizuojant technologijomis grįsto mokymosi veikas,
 • apibūdinti paramos sistemas technologijomis grindžiamame mokymesi,
 • vertinti technologijomis grįsto mokymosi organizavimą ir užtikrinti kokybę,
 • apibūdinti kuratoriaus ir besimokančiojo vaidmenų ir sąveikos ypatumus,
 • aktyviai dalyvauti virtualiose veiklose bei jas organizuoti.

Turinys (temos):

 • Mokymo(si) organizavimo planavimas. IKT technologijomis grįsto mokymosi organizavimui.
 • Motyvacija ir jos skatinimas.
 • Paramos planavimas ir organizavimas.
 • Studentų paramos sistema.
 • Dėstytojų paramos sistema.
 • Technologijomis grįsto mokymosi organizavimo vertinimas.
 • Technologijomis grįsto mokymosi r kokybės užtikrinimas.
 • Kuratoriaus  (vadovo) ir besimokančiojo vaidmenys, sąveika ir interaktyvumas.
 • Dėstymas nuotoliniu būdu.
 • Komunikacija tarp studento ir dėstytojo nuotoliniame kurse.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Estela Daukšienė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Estela Daukšienė yra Edukologijos instituto lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Naujas!
Taikomųjų tyrimų metodologija
Aušra Rutkienė
Naujas!
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas