Kraunasi...

Ugdymo mokslai

Andragogika
Elena Trepulė
192.00
Daugiau
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
192.00
Daugiau
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
192.00
Daugiau
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
330.00
Daugiau
Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
0.00
Daugiau
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
51.00
Daugiau
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
120.00
Daugiau
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
30.00
Daugiau
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
192.00
Daugiau
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
0.00
Daugiau
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
192.00
Daugiau
Švietimo projektai
Elena Trepulė
192.00
Daugiau
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
192.00
Daugiau