Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Asmenybės psichologija

Asmenybė – sudėtinga ir abstrakti sąvoka, aprėpianti daug žmogų charakterizuojančių aspektų: emocijas, motyvaciją, mintis, išgyvenimus, suvokimą, veiksmus ir t. t. Ko gero, niekada nebus moksliškai teisingo, vienintelio asmenybės supratimo. Šiuo metu kartu sugyvena daugybė alternatyvių teorijų. Kiekvienas autorius asmenybę įsivaizduoja pagal savo kuriamą teoriją.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti pagrindinių asmenybės teorijų požiūrį į asmenybę, jos struktūrą,
 • remiantis pagrindinėmis asmenybės teorijomis, atskleisti žmogaus motyvacijos, nuoseklaus elgesio dėsningumus,
 • apibrėžti pagrindinėmis asmenybės teorijomis atskleistas žmogaus psichologinės raidos kryptis nuo kūdikystės iki senatvės ir šiai raidai įtaką darančius reiškinius,
 • suprasti pagrindines psichologinių problemų atsiradimą skatinančias aplinkybes ir sveikos asmenybės formavimosi galimybes,
 • apibūdinti pagrindines psichoterapijos kryptis, galinčias padėti žmogui geriau prisitaikyti gyvenime,
 • apibrėžti pagrindines asmenybės psichologijos sąvokas,
 • atskleisti įvairių asmenybės teorijų praktinio pritaikymo galimybes.

Jūs sužinosite:

 • Kodėl žmonės skiriasi charakteriu, elgesiu, tikslais?
 • Kas motyvuoja žmogų elgtis vienaip ar kitaip, kas priverčia ko nors aktyviai siekti, o ne pasyviai stebėti, kaip gyvenimas slenka pro šalį?
 • Ar elgesys yra nuoseklus, ar keičiasi, ir nuo ko tai priklauso?
 • Kaip formuojasi asmenybė, ar įmanoma tai pakreipti vienokia ar kitokia linkme?
 • Iš kur atsiranda psichologinių problemų ir kas galėtų padėti jas išspręsti?
 • Kuo remiasi įvairūs psichoterapijos metodai?
 • Kokios yra S. Freud, C. G. Jung, B. Skinner, K. Rogers ir kt. pasiūlytos asmenybės teorijos, elgesio motyvacijos, asmenybės raidos, psichoterapijos, sveikatos bei patologijos supratimas?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 150 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Visi besidomintys psichologija

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Aidas Perminas

Psichologas, Socialinių mokslų Teorinės psichologijos katedros profesorius

Aidas Perminas tyrinėja streso ir jo įveikimo ypatumus, psichosocialinius veiksnius, susijusius su rūkymu, alkoholio vartojimu ir kitu sveikatai nepalankiu elgesiu, asmens savybių (perfekcionizmo, empatiškumo ir kt.) reikšmę psichosocialinei adaptacijai, sirgti linkusios asmenybės psichosocialinius ypatumus ir kitas temas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Naujas!
Taikomųjų tyrimų metodologija
Aušra Rutkienė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė