Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Asmenybės psichologija

Asmenybė – sudėtinga ir abstrakti sąvoka, aprėpianti daug žmogų charakterizuojančių aspektų: emocijas, motyvaciją, mintis, išgyvenimus, suvokimą, veiksmus ir t. t. Ko gero, niekada nebus moksliškai teisingo, vienintelio asmenybės supratimo. Šiuo metu kartu sugyvena daugybė alternatyvių teorijų. Kiekvienas autorius asmenybę įsivaizduoja pagal savo kuriamą teoriją.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti pagrindinių asmenybės teorijų požiūrį į asmenybę, jos struktūrą,
 • remiantis pagrindinėmis asmenybės teorijomis, atskleisti žmogaus motyvacijos, nuoseklaus elgesio dėsningumus,
 • apibrėžti pagrindinėmis asmenybės teorijomis atskleistas žmogaus psichologinės raidos kryptis nuo kūdikystės iki senatvės ir šiai raidai įtaką darančius reiškinius,
 • suprasti pagrindines psichologinių problemų atsiradimą skatinančias aplinkybes ir sveikos asmenybės formavimosi galimybes,
 • apibūdinti pagrindines psichoterapijos kryptis, galinčias padėti žmogui geriau prisitaikyti gyvenime,
 • apibrėžti pagrindines asmenybės psichologijos sąvokas,
 • atskleisti įvairių asmenybės teorijų praktinio pritaikymo galimybes.

Jūs sužinosite:

 • Kodėl žmonės skiriasi charakteriu, elgesiu, tikslais?
 • Kas motyvuoja žmogų elgtis vienaip ar kitaip, kas priverčia ko nors aktyviai siekti, o ne pasyviai stebėti, kaip gyvenimas slenka pro šalį?
 • Ar elgesys yra nuoseklus, ar keičiasi, ir nuo ko tai priklauso?
 • Kaip formuojasi asmenybė, ar įmanoma tai pakreipti vienokia ar kitokia linkme?
 • Iš kur atsiranda psichologinių problemų ir kas galėtų padėti jas išspręsti?
 • Kuo remiasi įvairūs psichoterapijos metodai?
 • Kokios yra S. Freud, C. G. Jung, B. Skinner, K. Rogers ir kt. pasiūlytos asmenybės teorijos, elgesio motyvacijos, asmenybės raidos, psichoterapijos, sveikatos bei patologijos supratimas?

Planuojama mokymų pradžia

 • 2024-02-07 - 2024-05-31 (min. 9 asm.)

Trukmė

 • 15 savaičių (III 18.00-19.30)

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 9

Apimtis

 • 120 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Visi besidomintys psichologija

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Aidas Perminas

Psichologas, Socialinių mokslų Teorinės psichologijos katedros profesorius

Aidas Perminas tyrinėja streso ir jo įveikimo ypatumus, psichosocialinius veiksnius, susijusius su rūkymu, alkoholio vartojimu ir kitu sveikatai nepalankiu elgesiu, asmens savybių (perfekcionizmo, empatiškumo ir kt.) reikšmę psichosocialinei adaptacijai, sirgti linkusios asmenybės psichosocialinius ypatumus ir kitas temas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė