Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Įtraukios pameistrystės pedagoginiai scenarijai

Kursų metu dėstytojai pristato darbu grindžiamo mokymosi principus,  išmaniųjų technologijų taikymo pedagoginius scenarijus, stiprinančius socialinės rizikos mokinių mokymosi motyvaciją apdailininko mokymo programoje. Profesijos pedagogai interaktyvių diskusijų metu kelia realiai stebimas socialinės atskirties grupių mokinių mokymosi motyvacijos stokos problemas, formuluoja klausimus mokslininkams ir praktikams. Profesijos pedagogai dirbdami darbo grupėse ir nuotolinio mokymo platformose rengia mokinių socialinės atskirties mažinimo pedagoginius scenarijus, juos analizuoja kartu su darbdaviais, savivavaldybių bei įmonių vadovais. Aprobuotą įtraukiosios pameistrystės modelį išbando praktikoje. Kurse numatyta plėtoti profesinio ugdymo institucijose ir darbo rinkoje socialinės rizikos mokiniams pritaikytas įtraukios pameistrystės ir praktinio mokymo darbo vietose organizacines formas ir priemones. Socialinės rizikos grupėms priklausantys mokiniai patiria įvairių sunkumų, mažinančių mokymosi motyvaciją ir dažnai nulemiančių jų iškritimą iš mokyklos. Dauguma tokių mokinių teikia pirmenybę praktiniam, darbu grindžiamam mokymuisi, kuris suteikia konkrečius gebėjimus, o teorinių žinių mokymąsi tradicinėje klasės aplinkoje jiems apsunkina įvairios neigiamos mokyklinio mokymosi patirtys. Minimų jaunuolių raidoje taip pat dažnai identifikuojami psichologiniai veiksniai, kurie trikdo pasitikėjimo savimi ir socialumo gebėjimų raišką.

Produkto šiuo metu neturime.


Kursų metu analizuojami esminiai socialinės atskirties grupių mokinių įtraukimo į darbo  rinką pedagoginių scenarijų turinio ir kitų šalių mokslininkų bei ugdymo veiklos praktikų geroji patirtis siekiant rasti atsakymus į tokius klausimus:

 • Kaip įtraukti į interaktyvų pažinimo procesą besimokančiuosius apdailininko profesinės veiklos, suvokiant jos teikiamas perspektyvas ir profesinio tobulėjimo galimybes ?
 • Kaip stiprinti socialinės rizikos grupių mokinių mokymosi motyvaciją ir jų atsparumą įveikiant įvairias mokymosi kliūtis bei problemas ?
 • Kaip organizuoti ir optimizuoti mokymosi procesą, siekiant padėti greičiau ir veiksmingiau lavinti kvalifikuotam darbui reikalingas kompetencijas.

Kokiais būdais motyvuoti darbdavius didinant pameistrystės mokymo formos veiksmingumą ir mažinant profesinės mokyklos mokinių socialinę atskirtį.

Projekto ” Profesinis mokymas įgalinant socialinę atskirtį patiriantį jaunimą / Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young people (EmpowerVET) [2021 – 2023], LT08-1-ŠMSM-K01-009, rezultatų sklaidos kursai.

Gali būti užskaitomas Dalykų mokymo edukologijos studijų programos dalykas „Profesinio ugdymo inovacijos“.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2022-10-11 - 2023-02-24 (min. 20 asm.)

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Minimalus grupės sk.

 • 20

Apimtis

 • 30 akad. val.

Tikslinė grupė

 • Profesinių mokyklų bendruomenės, profesijos pedagogai

Išankstinis parengimas

 • Pedagoginių, psichologinių žinių pagrindai dirbant profesinio ugdymo institucijose

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Dalykų mokymo edukologijos studijų programos dalykas „Profesinio ugdymo inovacijos“.

Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas