Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai

Dalykas skirtas suteikti žinių lytiškumo ugdymo bei jaunimo rengimo šeimai srityje specialistams kurie dėsto mokyklose „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymą“ ar dirba su jaunimu neformalaus švietimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai ir santuokai programose.

Mokymosi būdas

Dalykas skirtas padėti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje tiek formaliajame, tiek neformaliajame švietimo dirbantiems/besirengiantiems dirbti mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kt. įgyti/plėtoti gebėjimą, įvertinus individualias besimokančiojo galimybes ir poreikius, planuoti ir organizuoti jaunimo rengimą šeimai.

Dalykas parengtas atsižvelgiant į asmenų, dirbančių/besirengiančių jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityje poreikius.

Mokymosi temos

 1. Meilės, paauglystės ir skaistumo psichologija
 2. Žmogaus asmens ir lytiškumo samprata krikščioniškoje antropologijoje
 3. Atsakinga tėvystė motinystė. Jaunimo prokreacinė sveikata
 4. Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai  proceso sandara. Lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo skirtumai

Baigę mokymus besimokantieji gebės

 • Apibūdinti žmogaus, lytiškumo, meilės, santuokos šeimos ir atsakingos motinystės- tėvystės sampratas krikščioniškosios antropologijos aspektu,
 • Atskleisti skaistumo svarbą jaunosios kartos brandai ir gebėjimui mylėti psichologiniu aspektu;
 • Išgryninti pagrindinius jaunimo vaisingumo ir prokreacinės sveikatos išsaugojimo principus;
 • Atskleisti lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo skirtumus pedagoginės sistemos elementų aspektu ir LPI ir paauglių nėštumų prevencijos aspektu;
 • Pritaikyti įgytas žinias rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo ar savo dalyko dėstymui

Trukmė

 • 7 savaitės

Apimtis

 • 102 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Tikybos, etikos, biologijos mokytojai ir klasių auklėtojai, mokyklų visuomenės sveikatos specialistai, taip pat asmenys dirbantys su jaunimu neformaliojo švietimo struktūrose.

Išankstinis parengimas

 • Nebūtinas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Įvykdžiusiems programą yra išduodamas VDU Edukologijos instituto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Susijusios VDU studijų programos


Birutė Obelenienė

VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys: lytiškumo etika, vaisingumo pažinimas, bioetika, jaunimo rengimas šeimai, mokslinių darbų rašymo metodologija.


Andrius Narbekovas

Teologijos mokslų daktaras, profesorius

Gydytojas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, Santuokos ir šeimos studijų centro vadovas, Bendro aukštųjų mokyklų vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ ir „Vaisingumo pažinimas bei natūralus šeimos planavimas“, bei mokslinės monografijos „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“ bendraautorius“, LR SAM bioetikos komiteto narys.


Gintautas Vaitoška

Gydytojas psichiatras, Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) profesorius

Gydytojas psichiatras, Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) profesorius, Santuokos ir šeimos magistro studijų programos vadovas, daugelio knygų skirtų šeimos santykiams autorius, Vilniaus šeimos centro konsultantas šeimos santykiams.


Danielius Serapinas

Gydytojas genetikas, medicinos mokslų daktaras

Gydytojas genetikas, medicinos mokslų daktaras, MRU profesorius, mokslinės monografijos „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“ bendraautorius.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė