Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Kompetencijos suaugusiųjų karjerai ir gyvenimui

Ši programa yra skirta padėti suaugusiesiems ilgiau išlikti darbo rinkoje ir projektuoti karjerą, taip sprendžiant nedarbo problemas ir mažinant socialinę atskirtį. Ši programa taip pat prisideda skatinant neformalaus švietimo plėtrą bei gerinant MVG paslaugų kokybę

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Mokymų temos

 • Augantis bendrųjų kompetencijų poreikis darbo rinkoje kelia naujus reikalavimus švietimo specialistams, dirbantiems darbo biržose, profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo įstaigose.
 • Sėkmingam įsidarbinimui ir karjerai nepakanka vien tik gilių profesinių žinių ir įgūdžių. Verslui reikalingi specialistai, gebantys ne tik atlikti specializuotas užduotis, bet ir spręsti problemas, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje aplinkoje ir už jos ribų, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, vadovautis verslumo ir tvarumo palaikymo principais.
 • Nepakankamas dėmesys bendrųjų kompetencijų lavinimui, kurį nemaža dalimi lemia piliečių pasirengimo lavinti bendrąsias kompetencijas stoka.

Baigę mokymus besimokantieji gebės:

 • Paaiškinti BK kompetencijų sampratą;
 • Paaiškinti ir pagrįsti BK kompetencijų svarbą asmeniniame, profesiniame ir visuomeniniame gyvenime;
 • Mokyti taikyti įvairius BK kompetencijų gebėjimus asmeninio, profesinio ir visuomeninio gyvenimo srityse.

Trukmė

 • 5 savaitės

Minimalus grupės sk.

 • 6

Apimtis

 • 26 ak. val. (1ECTS)

Tikslinė grupė

 • Mokytojai; suaugusiųjų švietėjai; pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai specialistai; profesinio mokymo teikėjo vadovai, jų pavaduotojai ugdymui; ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos nariai

Išankstinis parengimas

 • Pedagoginio darbo patirtis (įvairi)

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Genutė Gedvilienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė, EDEN ir LieDM asociacijų narė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos narė. Tyrinėja suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų vystymą, mokymosi grupėse metodų taikymo problemas, mokymo ir mokymosi paradigmą, mokymosi vertinimą ir įsivertinimą įvairių institucijų lygmenyse, interaktyvių technologijų plėtotę.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas