Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

E. mokymosi technologijos

Dalykas skirtas ugdyti studentų gebėjimus kritiškai vertinti e.mokymosi technologijų pasiūlą mokymo(-si) turinio planavimui ir rengimui, švietimo procesų organizavimui, e.mokymosi technologijų ir informacinių komunikacinių technologijų integravimo strategiją skirtinguose švietimo sektoriuose, teikiant rekomendacijas e.mokymosi plėtrai ir kokybiškam technologijų panaudojimui. Studentai ugdomi planuoti technologijų diegimą švietime ir studijose, bei parengti strategijas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti e. mokymosi technologijų gausą, naudojamas sąvokas, išryškinti skirtumus ir sąvokų naudojimo ypatumus;
 • įvertinti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) integravimo strategijas skirtinguose švietimo sektoriuose;
 • planuoti ir rengti mokymosi turinį naudojant virtualaus mokymosi aplinkas;
 • parengti e. mokymosi turinio įgyvendinimo planą;
 • planuoti mokytojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimą.

Jūs sužinosite:

 • kokie yra skaitmeniškai išprususios organizacijos bruožai;
 • kaip taikomos technologijos skirtinguose švietimo sektoriuose;
 • kokios yra populiariausios nuotolinio mokymosi aplinkos ir kaip pasirinkti tinkamiausią;
 • kas tai atviri švietimo ištekliai, kaip juos rasti, naudoti ar kurti;
 • kaip tobulinti mokymosi išteklius naudojant technologijas;
 • kas yra mokymosi duomenų analizė ir kam ji reikalinga;
 • kokios yra skaitmeninės motyvavimo priemonės ir kaip kurti skaitmeninius ženkliukus;
 • kaip tobulėti naudojant technologijas.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2019-02-01 - 2019-05-31

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak. val.)

Išankstinis parengimas

 • Nėra

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Airina Volungevičienė

Socialinių mokslų fakulteto docentė, Inovatyvių studijų instituto direktorė, EDEN prezidentė

VDU Edukologijos instituto Doc. Dr. Airinos Volungevičienės mokslinių interesų kryptys: technologijomis grindžiamas mokymas(is): kokybės užtikrinimas, integracija organizacijoje ir kt; atvirieji švietimo ištekliai, atvirasis švietimas; virtualus mobilumas (Technologijomis grindžiamo) mokymo(-si) turinio projektavimas.


Estela Daukšienė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Estela Daukšienė yra Edukologijos instituto lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė