Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

E. mokymosi technologijos

Dalykas skirtas ugdyti studentų gebėjimus kritiškai vertinti e.mokymosi technologijų pasiūlą mokymo(-si) turinio planavimui ir rengimui, švietimo procesų organizavimui, e.mokymosi technologijų ir informacinių komunikacinių technologijų integravimo strategiją skirtinguose švietimo sektoriuose, teikiant rekomendacijas e.mokymosi plėtrai ir kokybiškam technologijų panaudojimui. Studentai ugdomi planuoti technologijų diegimą švietime ir studijose, bei parengti strategijas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti e. mokymosi technologijų gausą, naudojamas sąvokas, išryškinti skirtumus ir sąvokų naudojimo ypatumus,
 • įvertinti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) integravimo strategijas skirtinguose švietimo sektoriuose,
 • planuoti ir rengti mokymosi turinį naudojant virtualaus mokymosi aplinkas,
 • parengti e. mokymosi turinio įgyvendinimo planą,
 • planuoti mokytojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimą.

Jūs sužinosite:

 • kokie yra skaitmeniškai išprususios organizacijos bruožai,
 • kaip taikomos technologijos skirtinguose švietimo sektoriuose,
 • kokios yra populiariausios nuotolinio mokymosi aplinkos ir kaip pasirinkti tinkamiausią,
 • kas tai atviri švietimo ištekliai, kaip juos rasti, naudoti ar kurti,
 • kaip tobulinti mokymosi išteklius naudojant technologijas,
 • kas yra mokymosi duomenų analizė ir kam ji reikalinga,
 • kokios yra skaitmeninės motyvavimo priemonės ir kaip kurti skaitmeninius ženkliukus,
 • kaip tobulėti naudojant technologijas.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak. val.)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai.

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Populiarus
Gyvenimo įgūdžiai
Giedrė Kvieskienė
Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos
Monika Lekeckaitė, Giedrė Tamoliūnė, Rita Misiulienė
Naujas!
Atviri švietimo ištekliai
Airina Volungevičienė, Rita Misiulienė
Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė