Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Nevyriausybinės organizacijos ir viešasis interesas

Šiame kurse studijuojama nevyriausybinių organizacijų (NVO) sampratos įvairovė ir daugiareikšmiškumas, aiškinamasi jų funkcijos ir vaidmenys viešojoje erdvėje. Nevyriausybinių organizacijų veikla – vienas svarbiausių išsivysčiusios demokratijos valstybėje bruožų. Šiame kurse aptariamas NVO dalyvavimas demokratiniuose procesuose. Taip pat šiame kurse atskleidžiama pilietinės visuomenės atsiradimo ir pamatinių demokratijos vertybių raidos samprata, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas viešojo intereso sąvokos supratimui, pristatomi žmonių būrimosi į legalius trečiojo sektoriaus institutus būdai.

Produkto šiuo metu neturime.


Dalyko tikslas – supažindinti studentus su nevyriausybinių organizacijų (NVO) sampratos įvairove ir daugiareikšmiškumu, išsiaiškinti jų funkcijas ir vaidmenis viešojoje erdvėje.

Nevyriausybinių organizacijų veikla – vienas svarbiausių išsivysčiusios demokratijos valstybėje bruožų. Šiame kurse aptariamas NVO dalyvavimas demokratiniuose procesuose. Taip pat šiame kurse atskleidžiama pilietinės visuomenės atsiradimo ir pamatinių demokratijos vertybių raidos samprata, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas viešojo intereso sąvokos supratimui, pristatomi žmonių būrimosi į legalius trečiojo sektoriaus institutus būdai.

Jūs išmoksite:

 •  Inicijuoti organizacinius pokyčius.
 •  Būti lyderiu organizacijoje ir bendruomenėje.
 •  Identifikuoti viešosios politikos plėtojimo, strateginio valdymo būdus, juos taikyti konkrečioms viešojo valdymo problemoms analizuoti ir  spręsti.

Turinys

 • Trečiojo sektoriaus  apibrėžties problematika.
 • NVO teorijos.
 • NVO funkcijos ir vaidmenys.
 • Socialinis kapitalas.
 • NVO ir bendruomenė, bendruomenių fondai, kredito unijos.
 • Nevyriausybinių organizacijų sąsajos su pilietinės visuomenės plėtra.
 • NVO advokacija.
 • Socialinė ekonomika.
 • Socialinis verslas.
 • Verslo sektoriaus įtraukimo į nevyriausybinio sektoriaus finansavimą patirtis, problemos, inovacijos.
 • Tvarus NVO finansavimas.
 • NVO dalyvavimas viešųjų paslaugų teikime.
 • NVO vadybos specifika.
 • Savanorystė ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
 • NVO skaidrumo ir atskaitomybės problematika.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2022-09-12 -

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Apimtis

 • 6 ECTS (160 ak. val.)

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas

Tatsiana Chulitskaya

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja

Tatsiana Chulitskaya šiuo metu dirba Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete . Tatsiana atlieka tyrimus viešosios politikos, politikos analizės, socialinės politikos, trečiojo sektoriaus, nedemokratinių režimų, Rytų partnerystės srityse.  


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Dalia Survutaitė, Aušra Rutkienė, Vaida Jurgilė, Daiva Pugevičienė, Tadas Vadvilavičius
Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Greitai prasidės!
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Socialinis verslas (socialinė antreprenerystė)
Giedrė Kvieskienė, Vilma Atkočiūnienė, Vytautas Kvieska, Andželika Rusteikienė
Naujas
Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas
Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė, Daiva Pugevičienė, Dalia Survutaitė, Rytis Pakrosnis, Loreta Bukšnytė-Marmienė
Greitai prasidės!
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Skaitmeninis marketingas
Vytautas Liesionis
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas
Naujas
Įmonės vertės pasiūlymo kūrimas
Nina Klebanskaja