Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Praktinė lietuvių kalbos gramatika (A2 ir B1 lygių studentams)

Dalykas skirtas asmenims, pasiekusiems lietuvių kalbos A1 arba A2 lygį. Dalyko metu siekiama pagerinti studentų jau turimas lietuvių kalbos gramatikos žinias, jų vartoseną ir supažindinti su naujomis gramatikos taisyklėmis.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • rašytiniuose tekstuose ir paprastuose pokalbiuose vartoti įvardžius;
 • vartoti būdvardžius, juos laipsniuoti;
 • vartoti kiekinius ir kelintinius skaitvardžius;
 • vartoti veiksmažodžius visais laikais, sangrąžinius veiksmažodžius, liepiamąją ir tariamąją nuosakas, veiksmažodžius su priešdėliais;
 • vartoti mažybines formas;
 • vartoti prielinksnius.

Mokymosi temos:

 • Įvardžiai: asmeniniai įvardžiai, sangrąžinis įvardis savęs, klausiamasis įvardis kas, apibendrinamieji įvardžiai viskas ir niekas, parodomieji įvardžiai šis ir tas.
 • Būdvardžiai: būdvardžių derinimas, bevardė giminė, būdo prieveiksmiai, laipsniavimas: aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai.
 • Skaitvardžiai: kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai, skaitvardžių derinimas.
 • Veiksmažodžiai: laikai, sangrąžiniai veiksmažodžiai, liepiamoji ir tariamoji nuosakos.
 • Priesaginė mažybinių formų daryba.
 • Veiksmažodžių su priešdėliais daryba ir jų derinimas.
 • Prielinksniai ir jų derinimas.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2023-09-01 - 2023-12-01

Trukmė

 • 15 savaičių (III 16.00-18.30)

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai.

Išankstinis parengimas

 • Baigti arba mokytis Lietuvių kalbos užsieniečiams A2 lygį

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas pageidauja)

Elena Pakalnytė

Lektorė Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitete dirba lektore. Dėsto Lietuvių kalbą užsieniečiams (A1 lygis) ir Praktinę lietuvių kalbos gramatiką (A2 ir B1 lygio studentams). Domisi įvairiomis kalbomis, daugiakalbyste, kalbos įsisavinimu, redagavimu.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Greitai prasidės!
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Greitai prasidės!
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Greitai prasidės!
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Populiarus
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė