Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai

VDU Pasaulio lietuvių universitetas kviečia Lietuvos mokyklų ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojus įgyvendinti neformalią diasporinio ugdymo programą „Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai“. Tai ir lietuviškosios tapatybės stiprinimo programa, skirta ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, esmingai svarbius formuojantis tautinei tapatybei, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę lietuvių diasporos situaciją. Norinčius tapti programos praktikais kviečiame registruotis 2 ECTS apimties mokymams iki rugpjūčio 20 d.  Plačiau apie programą https://pasauliolietuviai.lt/mokytojai-kvieciami-tobulinti-kvalifikacija-diasporinio-ugdymo-srityje/  

Mokymosi būdas

Baigę šiuos kursus Jūs:

 • Žinosite pagrindinius lietuviškosios tapatybės iššūkius ir jų įveikos būdus, identifikuojamus naujausiuose humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimuose.
 • Suprasite šeimos istorijų vaidmenį ir galimybes sprendžiant lietuviškosios tapatybės iššūkius.
 • Žinosite neformaliojo švietimo programos turinį.
 • Gebėsite lietuviškajai tapatybei reflektuoti ir ugdyti naudotis neformaliojo švietimo programos metodine medžiaga.
 • Gebėsite analizuoti savo mokinių ugdymo(si) poreikius ir adaptuoti pristatytą neformaliojo švietimo programą savo ugdytinių poreikiams ir patirtims.
 • Sistemingai tobulinsite savo profesinę veiklą.
 • Atpažinsite pristatytos neformaliojo švietimo programos keliamus etinius ir emocinius iššūkius.

Temos:

 • Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos istorijos.
 • Neformaliojo švietimo programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ sandara.
 • Praktiniai neformaliojo švietimo diasporinio ugdymo programos taikymo pavyzdžiai ir mokytojų patirtis.
 • Programos taikymo ir veiklos refleksija.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2023-08-25 - 2024-05-31

Trukmė

 • 53 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 53 ak. val. (2 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvos pagrindinių ir vidurinių mokyklų istorijos, pilietškumo pagrindų, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo mokytojai, užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma

Ingrida Dačiolienė

VDU Pasaulio lietuvių universiteto dėstytoja

Dr. Ingridos Dačiolienės mokslinių interesų kryptys: migracija, transnacionalus mobilumas, lietuvių diasporos istorija ir antropologija. Narystė: Draugija pasaulio lietuviams pažinti.


Domas Boguševičius

VDU Istorijos katedros dėstytojas

Mokslinių interesų kryptys: Lietuvos intelektinė ir mokslo istorija XVIII-XIX a., istorijos didaktika ir mokymo metodika. Dėstomi dalykai: istorijos didaktika, istorijos mokymo metodika, pilietiškumo pagrindų mokymo metodika. Narystė: European Association of History Educators (EUROCLIO), Draugija pasaulio lietuviams pažinti, Kauno istorijos draugija.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Greitai prasidės!
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Greitai prasidės!
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė