Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai

Tai kvalifikacijos tobulinimo kursas supažindinantis su neformalaus ugdymo programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta 6-7 klasių ir vyresniems moksleiviams. Šios programos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą. Programa apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją. Registracija vyksta iki rugpjūčio 20 d.

Mokymosi būdas

Baigę šiuos kursus Jūs:

 • Žinosite pagrindinius lietuviškosios tapatybės iššūkius ir jų įveikos būdus, identifikuojamus naujausiuose humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimuose.
 • Suprasite šeimos istorijų vaidmenį ir galimybes sprendžiant lietuviškosios tapatybės iššūkius.
 • Žinosite neformaliojo švietimo programos „Mano šeimos istorijos Lietuvoje ir pasaulyje“ turinį.
 • Gebėsite lietuviškajai tapatybei reflektuoti ir ugdyti naudotis neformaliojo švietimo programos „Mano šeimos istorijos Lietuvoje ir pasaulyje“ metodine medžiaga.
 • Gebėsite analizuoti savo mokinių ugdymo(si) poreikius ir adaptuoti pristatytą neformaliojo švietimo programą savo ugdytinių poreikiams ir patirtims.
 • Sistemingai tobulinsite savo profesinę veiklą.
 • Atpažinsite pristatytos neformaliojo švietimo programos keliamus etinius ir emocinius iššūkius.

Temos:

 • Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos istorijos.
 • Neformaliojo švietimo programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ sandara.
 • Praktiniai neformaliojo švietimo programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ taikymo pavyzdžiai ir mokytojų patirtis.
 • Programos taikymo ir veiklos refleksija.

Išsamus mokymosi planas savarankiškam mokymuisi

Planuojama mokymų pradžia

 • 2022-08-26 - 2023-05-30

Trukmė

 • 53 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 53 ak. val. (2 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvos pagrindinių ir vidurinių mokyklų istorijos, pilietškumo pagrindų, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo mokytojai, užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma

Ingrida Dačiolienė

VDU Pasaulio lietuvių universiteto dėstytoja

Dr. Ingridos Dačiolienės mokslinių interesų kryptys: migracija, transnacionalus mobilumas, lietuvių diasporos istorija ir antropologija. Narystė: Draugija pasaulio lietuviams pažinti.


Domas Boguševičius

VDU Istorijos katedros dėstytojas

Mokslinių interesų kryptys: Lietuvos intelektinė ir mokslo istorija XVIII-XIX a., istorijos didaktika ir mokymo metodika. Dėstomi dalykai: istorijos didaktika, istorijos mokymo metodika, pilietiškumo pagrindų mokymo metodika. Narystė: European Association of History Educators (EUROCLIO), Draugija pasaulio lietuviams pažinti, Kauno istorijos draugija.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė