Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Pasaulio lietuvių istorija

Emigracija, Lietuvos ir išeivijos santykiai yra aktuali ir nemažai diskutuojama šių dienų problema. Žvilgsnis į pasaulio lietuvių istoriją yra pravartus tiek siekiant pagrįsto šių problemų sprendimo, tiek ir geresnio savęs, savos tapatybės ir bendros praeities suvokimo. Pasaulio lietuvių istorija yra kupina spalvingų siužetų ir veikėjų: pramoninės epochos ekonominiai emigrantai, karo pabėgėliai, pasaulinio lygio sporto žvaigždės, aktyvūs kovotojai dėl Lietuvos nepriklausomybės. Įvairūs pasaulio lietuvių istorijos epizodai, aptariami šiame kurse, leis ne tik suprasti lietuviškos išeivijos, bet pagilins ir populiariosios kultūros, pilietinės visuomenės, pabėgėlių istorijos supratimą.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • Suprasti pasaulio mobilumo ir diasporinių tautų tapatybę, atpažinti lietuvių migracinį charakterį.
 • Atsiminti ir suvokti lietuvių geo-kultūrinės erdvės permainas, susigaudyti erdvėse su lietuvių istoriniais pėdsakais.
 • Suprasti didžiausio diasporinės lietuvių tautos išsibarstymo priežastis, prisiminti diasporos socialinio elgesio ypatumus.
 • Suvokti išeivijos indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, jos paramą besikuriančiai Lietuvos Respublikai ir ryšius su ja iki 1940 m. Peržiūrėti pakeitimus (nuoroda atidaroma naujame lange)
 • Įvertinti išeivijos pasaulėžiūrinius susigrupavimus, organizacinius bruožus, pilietinius gebėjimus, laisvanoriškųjų asociacijų kultūrą.
 • Suprasti politinės emigracijos vaidmenį 1940-1990.
 • Susigaudyti dabarties migracijos ir tapatumo permainų sąraizgose.

Jūs sužinosite:

 • Kada, kur ir kodėl migravo lietuviai ir kitos pasaulio tautos?
 • Kokios buvo ankstyvosios lietuvių migracijos patirtys LDK laikais ir po jos žlugimo?
 • Kokie buvo didžiosios lietuvių emigracijos XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje bruožai, kur iš Lietuvos keliauta, ką emigrantai dirbo ir kokia buvo jų kasdienybė?
 • Kaip išeiviai prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo ir kokie buvo jų santykiai su Lietuvos Respublika 1918-1940 metais?
 • Kokie buvo išeivijos lietuvių pasaulėžiūriniai susigrupavimai, kokie buvo jų organizavimosi, visuomeninio veikimo būdai ir pajėgumai?
 • Koks buvo kasdienis, socialinis, kultūrinis ir politinis lietuvių Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių gyvenimas DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951 m.?
 • Koks buvo šios pabėgėlių bangos likimas, koks buvo jos vaidmuo Lietuvos politinėje, kultūrinėje, intelektualinėje istorijoje?
 • Kokios yra šiandieninės emigracijos iš Lietuvos ir šalies santykių su išeivija tendencijos, ko galima pasimokyti iš praeities?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2024-02-05 - 2024-06-30

Trukmė

 • 15-16 savaičių (I 15:00-16:30 Lietuvos laiku)

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 120 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Išeivijos lietuviai; išeivijos politikos formuotojai; mokytojai; visi besidomintys pasaulio lietuvių istorija

Išankstinis parengimas

 • Specialus pasirengimas nebūtinas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Egidijus Balandis

Humanitarinių mokslų daktaras, VDU lektorius

Mokslinių interesų kryptys: lietuvių diasporos istorija, socialinė ir kultūrinė sporto istorija, pilietinės visuomenės istorija. Dėstomi dalykai: Pilietinė visuomenė ir demokratija Vidurio Rytų Europoje, Pasaulio lietuvių istorija, Lyginamoji XX a. lietuvių egzilio istorija. Narystė organizacijose: Association for the Advancement of Baltic Studies, Draugija pasaulio lietuviams pažinti.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Greitai prasidės!
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė