Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Kalba ir visuomenė

Šio dalyko tikslas ugdyti besimokančiųjų kompetenciją atpažinti, analizuoti bei tyrinėti įvairialypes sąsajas tarp kalbos ir visuomenės. Besimokantieji susipažįsta su tokių tyrimų metodų pagrindais, išmoksta apibūdinti pagrindines sąvokas, analizuoti kalbinius reiškinius siejant juos su socialiniais reiškiniais. Dalykas apima tokias temas kaip kalbų įvairovė, variantiškumas, norminimas, socialinių bei regioninių dialektų įvairovė, kalbos vartojimas ir socialiniai veiksniai. Tai interaktyvus kursas vartotojui draugiškoje aplinkoje, kur besimokantieji turi galimybę teorinius dalykus pritaikyti atlikdami praktines užduotis. Dalykas bus dėstoms anglų kalba.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibrėžti pagrindinius lingvistinius terminus,
 • žinoti ir paaiškinti sąsajas tarp kalbos ir visuomenės,
 • analizuoti kalbos vartoseną atsižvelgiant tokius socialinius faktorius kaip kultūra, amžius, socialinė padėtis ir pan.,
 • analizuoti kalbos vartojimo atvejus taikant tinkamus metodus ir terminus.

Jūs sužinosite:

 • Kaip kalbėtojo socialinė padėtis lemia jo kalbos vartoseną?
 • Kaip kalbos vartosena priklauso nuo kultūros?
 • Kokios sąsajos tarp kalbos ir ideologijos?
 • Ar daugiakalbystė atveria galimybes, ar kelia grėsmes?
 • Kaip mus veikia kalbos politika ir kaip mes galime ją paveikti?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 4 savaitės

Minimalus grupės sk.

 • 8

Apimtis

 • 80 ak. val. (3 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Mokytojai, kandidatai į studijas lingvistikos studijas

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Skaitmenis ženkliukas; skaitmenis pažymėjimas pripažįstamas VDU

Susijusios VDU studijų programos


Violeta Kalėdaitė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja

Daktaro disertaciją apgynė Bergeno universitete (Norvegija) 2000. Vizituojanti profesorė Bolonijos ir Čikagos Ilinojaus universitetuose, nacionalinių ir tarptautinių mokslo ir edukacinių projektų dalyvė. Vadovauja VDU magistrantūros programos „Taikomoji anglų kalbotyra” studijų komitetui. Elektroninio mokslo žurnalo „Taikomoji kalbotyra” (VU) redkolegijos narė. Mokslinių interesų kryptys – kontrastyvinė lingvistika, sociolingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė ir kalbų politika.


Jūratė Ruzaitė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja

Daktaro disertaciją apgynė Bergeno universitete (Norvegija). Taip pat aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose, vadovauja VDU koordinuojamai jungtinio laipsnio magistrantūros programai „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“. Mokslinių interesų kryptys – (multimodalioji) diskurso analizė, sociolingvistika, kalba ir ideologija.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Greitai prasidės!
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Greitai prasidės!
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis