Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalba A2 (ukrainiečiams)

Dalykas skirtas ukrainiečiams.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Baigę mokymus besimokantieji gebės:

 1. Taikyti gramatikos taisykles sakytinėje ir rašytinėje kalboje.
 2. Rašyti tekstus, susijusius su dalyko metu studijuotomis temomis.
 3. Dalyvauti pokalbiuose, susijusiuose su dalyko metu studijuotomis temomis.
 4. Suprasti ir vartoti komunikacijai viešoje erdvėje svarbias frazes.
 5. Išreikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus.

Temos:

 • „Svetimų kraštų nebūna“ (kelionės ir transportas). Žodynas: transporto priemonės, atvykimo/išvykimo laikas, atostogos ir kelionės, turizmas. Gramatika: laiko ir vietos prielinksniai, klausiamieji žodžiai, skaitvardžiai, priešdėliai.
 • „Visur gerai, bet namie geriausia“ (namai ir buitis). Žodynas: pastatai, namas ir butas, baldai ir buitis, nuoma. Gramatika: būdvardiškųjų žodžių linksniavimas, būdvardžio laipsniai.
 • „Žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui – visa žemė“ (klimatas ir oras). Žodynas: klimato zonos, metų laikai, oro kaita, gamtos reiškiniai. Gramatika: Valdymas ir derinimas, skaitvardžiai, bevardė giminė ir prieveiksmiai.
 • „Nėra blogo oro, yra tik bloga apranga“ (mada ir stilius). Žodynas: Apranga ir aksesuarai, apsipirkimas, mada. Gramatika: Būdvardžių daryba, liepiamoji ir tariamoji nuosaka, sudėtiniai pažyminio sakiniai (kuris, kuri).
 • „Sveikame kūne sveika siela“ (sveikata ir higiena): Žodynas: kūno dalys, sveikata ir medicina, sveika gyvensena, higiena ir kasdieninė rutina. Gramatika: deminutyvai, sangrąžiniai veiksmažodžiai, sudėtinių sakinių jungtukai.


Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2023-05-31 - 2023-07-13

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 160 ak.val. (6 ECTS kreditai)

Tikslinė grupė

 • Ukrainiečiai

Išankstinis parengimas

 • Pažengusiems

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas

Elena Pakalnytė

Lektorė Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitete dirba lektore. Dėsto Lietuvių kalbą užsieniečiams (A1 lygis) ir Praktinę lietuvių kalbos gramatiką (A2 ir B1 lygio studentams). Domisi įvairiomis kalbomis, daugiakalbyste, kalbos įsisavinimu, redagavimu.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Greitai prasidės!
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Populiarus
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė