Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje

Modulis skirtas sužinoti, kaip planuoti ir organizuoti mokymąsi skaitmeninėje aplinkoje, kaip skatinti besimokančiuosius aktyviai veikti ir bendradarbiauti, kaip savarankiškai planuoti savo mokymąsi, pasitikėti savimi.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Mokymų metu bus taikoma Virtualios didaktinės laboratorijos medžiaga.

Jūs išmoksite:

 • Motyvuoti ir įtraukti besimokančiuosius naudoti skaitmenines technologijas, atsižvelgiant į jų skaitmeninius lūkesčius ir gebėjimus, naudojimo galimybes.
 • Įtraukti besimokančiuosius į savarankišką veiklą ir realaus pasaulio tyrinėjimus, pasitelkiant skaitmeninę erdvę, įrankius ir priemones.
 • Pagerinti prieinamumą prie mokymo procese naudojamų išteklių ir skaitmeninės aplinkos visiems besimokantiesiems, atsižvelgiant į tikslinę grupę ir jos poreikius, pvz., parinkti šriftą, dydį, spalvas, kalbą, išdėstymą, struktūrą.
 • Taikyti diferencijavimą ir personalizavimą grindžiant juos skaitmeninėmis technologijomis įvairius mokymosi poreikius turintiems mokiniams.

Jūs sužinosite:

 • Kaip motyvuoti besimokančiuosius naudojant skaitmenines technologijas?
 • Kokie įrankiai yra naudojami besimokantiesiems įtraukti į mokymąsi?
 • Kaip galima išsiaiškinti besimokančiųjų (skaitmeninius) lūkesčius, gebėjimus, naudojimo galimybes ir supratimą bei kontekstinius, fizinius ar kognityvinius suvaržymus skaitmeninių technologijų naudojimo kontekste?
 • Kaip pritaikyti skaitmeninį turinį besimokančiųjų poreikiams?
 • Kaip sėkmingai diferencijuoti ir personalizuoti mokymąsi?
 • Kaip dirbtinis intelektas gali būti panaudotas mokymosi procese?
 • Kaip dirbtinis intelektas gali būti panaudotas personalizuojant mokymąsi?
 • Kaip pasirinkti ir naudoti skaitmenines technologijas, aktyvinant besimokančiųjų kritinį-kūrybinį mąstymą, priartinant mokymąsi prie praktinių problemų sprendimo?
 • Kaip naudojant technologijas įtraukti besimokančiuosius į savarankišką veiklą, mokslinius tyrinėjimus ar sudėtingų problemų sprendimą?
 • Kaip padidinti besimokančiųjų dalyvavimą sprendžiant sudėtingus dalykus?

Mokymuose daugiausiai apžvelgiama Moodle virtuali mokymosi aplinka bei pristatomi kiti internetiniai įrankiai.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Pedagogai, mokytojai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Justina Naujokaitienė

"Saulės" gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

2019 metais apsigynė Socialinių mokslų srities Edukologijos krypties mokslų daktaro laipsnį. Mokslinių interesų kryptis - technologijomis grindžiamas mokymasis.


Daiva Urmonienė

Vyresnioji specialistė VDU Inovatyvių studijų institute

Daiva Urmonienė 2007 m. su pagyrimu įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro studijų kvalifikacinį laipsnį, 2019 m. apginta socialinių mokslų vadybos krypties daktaro disertacija Jungtinėje doktorantūroje Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2018 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių kursų priežiūra, dėstytojų konsultavimas ir pagalba, mokymo kursų organizavimas, nuotolinių studijų organizavimo koordinavimas VDU Žemės ūkio akademijoje, projektinė veikla.


Monika Lekeckaitė

VDU Inovatyvių tsudijų instituto specialistė

2020 metais baigė Multimedijos ir interneto technologijų programą ir įgijo informatikos bakalauro laispnį Vytauto Didžiojo universitete. Inovatyvių studijų institute Monika dirba nuo 2018 m. Pagrindinės veiklos – VDU Moodle aplinkoje: naudotojų vadovų kūrimas, naujų dalykų kūrimas, pagalba studentams; socialinių tinklų administravimas; naujų įrankių paieška ir adaptavimas studijų procese; Atvirųjų e-studijų portalo (https://openstudies.vdu.lt/) administravimas ir priežiūra.


Irmantas Adomaitis

Švietimo akademijos doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Klanauskaitė, Monika Lekeckaitė
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Klanauskaitė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Klanauskaitė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis