Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)

Studijų dalykas skirtas susipažinti su skaitmeniniais ištekliais. Sužinosite, kas yra skaitmeniniai ištekliai bei suprasite, kaip yra kuriamas skaitmeninis turinys. Sužinosite, kuo ir kaip skiriasi skaitmeninis turinys skirtingiems mokymosi organizavimo būdams. Išmoksite, kaip reikėtų tinkamai tvarkyti ir dalintis skaitmeniniais ištekliais bei sužinosite, kas yra atvirieji švietimo ištekliai bei kūrybinių bendrijų licencijos. Suprasite, kaip kūrybinių bendrijų licencijos gali apsaugoti kuriamą skaitmeninį turinį.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Mokymų metu bus taikoma Virtualios didaktinės laboratorijos medžiaga.

Jūs išmoksite:

 • Pasirinkti skaitmeninius išteklius atitinkamai pagal keliamus mokymosi tikslus ir mokymosi metodus, kontekstą, kuriame vyksta mokymasis ir besimokančiųjų tikslinę grupę.
 • Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į konkretų mokymosi tikslą, mokymosi metodus ir mokymosi kontekstą.
 • Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į skirtingus mokymosi organizavimo būdus ir technologijų pasirinkimo sprendimus.
 • Tvarkyti (atviruosius) skaitmeninius išteklius, atsižvelgiant į privatumą ir autorinių teisių taisykles bei jais dalintis su besimokančiaisiais, kolegomis ir socialiniais dalininkais, įvertinant dalijimosi poreikį ir pasekmes.

Jūs sužinosite:

 • Kas yra skaitmeniniai ištekliai, kur jų ieškoti, bei kaip juos pasirinkti?
 • Kaip ir kokiomis priemonėmis gali būti kuriamas/keičiamas skaiteminis turinys?
 • Kaip ir kokiais įrankiais yra kuriamas ir adaptuojamas skaitmeninis turinys skirtingiems mokymosi organizavimo būdams?
 • Kaip yra kuriami/tvarkomi skaitmeniniai ištekliai bei kaip galima sukurtais skaitmeniniais ištekliais dalintis?
 • Kas yra atvirieji švietimo ištekliai ir kam reikalingos kūrybinių bendrijų licencijos?

Mokymuose daugiausiai apžvelgiama Moodle virtuali mokymosi aplinka bei pristatomi kiti internetiniai įrankiai.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Pedagogai, mokytojai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Indrė Klanauskaitė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Klanauskaitė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Monika Lekeckaitė

VDU Inovatyvių tsudijų instituto specialistė

2020 metais baigė Multimedijos ir interneto technologijų programą ir įgijo informatikos bakalauro laispnį Vytauto Didžiojo universitete. Inovatyvių studijų institute Monika dirba nuo 2018 m. Pagrindinės veiklos – VDU Moodle aplinkoje: naudotojų vadovų kūrimas, naujų dalykų kūrimas, pagalba studentams; socialinių tinklų administravimas; naujų įrankių paieška ir adaptavimas studijų procese; Atvirųjų e-studijų portalo (https://openstudies.vdu.lt/) administravimas ir priežiūra.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Klanauskaitė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Klanauskaitė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis