Kraunasi...

Dėstytojai

Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Dr. Estela Daušienė aktyviai dalyvauja LieDM asociacijos veikloje, nuo 2016 m. yra LieDM asociacijos prezidentė. Jos mokslinių tyrimų sritys: technologijomis grindžiamas mokymasis, technologijų taikymas švietime, virtualus mobilumas, atviri švietimo ištekliai.