Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams

Dalyko metu išmoksite planuoti ir organizuoti mokymąsi skaitmeninėje aplinkoje, skatinti besimokančiuosius aktyviai veikti ir bendradarbiauti, savarankiškai planuoti savo mokymąsi, pasitikėti savimi.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Mokymų metu bus taikoma Virtualios didaktinės laboratorijos medžiaga.

Jūs išmoksite:

 • Planuoti skaitmeninį mokymąsi atsižvelgiant į siekiamus rezultatus ir skirtingus mokymosi metodus bei skaitmeninės mokymosi aplinkos teikiamas galimybes.
 • Organizuoti mokymąsi, atsižvelgiant į pasikeitusius besimokančiųjų poreikius ir technologijų plėtrą.
 • Pasirinkti ir taikyti bendradarbiavimo strategijas pasitelkiant skaitmenines technologijas.
 • Parinkti įrankius ir priemones savivaldaus mokymosi gebėjimams ir įgūdžiams formuotis.

Jūs sužinosite:

 • Kaip pasirengti dalyko mokymosi/studijavimo aprašą?
 • Kaip išsiaiškinti besimokančiųjų mokymosi ypatumus skaitmeninėje aplinkoje?
 • Kaip organizuoti mokymosi veiklas pagal skirtingus mokymosi organizavimo būdus?
 • Kaip ir kas turėtų teikti paramą mokant ir mokantis skaitmeninėje aplinkoje?
 • Kaip naudoti nuotolinio mokymosi aplinką mokymosi lankstumui ir įvairovei užtikrinti mokymo(-si), orientuoto į besimokantįjį procese?
 • Kaip konsultuoti besimokančiuosius naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, skatinti jų mokymąsi?
 • Kaip taikyti aktyvias mokymosi bendradarbiaujant veiklas technologijomis grindžiamose mokymosi aplinkose?
 • Kaip technologijos gali pasitarnauti savarankiško mokymosi metu?
 • Kaip padėti išmokti savivaldaus mokymosi pasinaudojant skaitmeninėmis technologijomis ?

Mokymuose daugiausiai apžvelgiama Moodle virtuali mokymosi aplinka bei pristatomi kiti internetiniai įrankiai.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 7

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Pedagogai, mokytojai

Susijusios VDU studijų programos


Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė.


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Elena Trepulė

Švietimo akademijos docentė

VDU Švietimo akademijos docentė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Justina Naujokaitienė

"Saulės" gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

2019 metais apsigynė Socialinių mokslų srities Edukologijos krypties mokslų daktaro laipsnį. Mokslinių interesų kryptis - technologijomis grindžiamas mokymasis.


Irmantas Adomaitis

Švietimo akademijos doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis