Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalba užsieniečiams B2

Dalykas skirtas tiems, kurie jau pasiekė lietuvių kalbos B1 lygį. Kurso metu studentai plėtoja kalbinius ir komunikacinius įgūdžius: mokosi taisyklingai vartoti įvairias gramatines formas, konstrukcijas ir žodžius, lavina gebėjimą pasakoti ir išreikšti savo mintis ilgesniais, informatyvesniais sakiniais ir mokosi kurti ilgesnį diskursą. Dalyko tikslas – įgyti tokią bendravimo lietuvių kalba kompetenciją, kurios pakanka visose kasdienio gyvenimo situacijose, t. y. tapti savarankišku lietuvių kalbos vartotoju.


Išmoksite:

 • Suprasti sakytinę kalbą, paskaitas, net sudėtingesnius samprotavimus, jei tema jiems yra pakankamai žinoma; suprasti daugumą TV naujienų ir aktualijų programų; suprasti daugumą filmų bendrine kalba.
 • Skaityti straipsnius, parašytus aktualiomis temomis ir pateikiančius skirtingas nuostatas ar požiūrius; suprasti šiuolaikinę literatūrinę prozą.
 • Spontaniškai bendrauti žodžiu ir raštu, pakankamai laisvai bendrauti su gimtakalbiais; aktyviai dalyvauti diskusijose žinomomis temomis, išsakydami savo nuomonę ir ją apgindami.
 • Išsamiai ir detaliai apibūdinti įvairius dalykus, susijusius su jų interesų sritimi; paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydami įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
 • Parašyti aiškų ir išsamų tekstą įvairiomis temomis, susijusiomis su jų interesais; parašyti esė ar pranešimą, perteikdami informaciją, paremdami tam tikrą požiūrį arba jam paprieštaraudami; parašyti laišką, išryškinantį asmeninę įvykių ir išgyvenimų reikšmę.
 • Taikyti kompensavimo strategijas, kurios leistų tinkamai bendrauti, kai jų lietuvių kalbos komunikacinė kompetencija yra per menka.

Temos:

 • Kaip papasakoti apie mokyklą ir universitetą, mėgstamus dalykus, studijų programas; diskutuoti apie profesijos pasirinkimą, kalbėtis apie kalbų mokymą ir mokymąsi; patarti, kaip mokytis; papasakoti apie kalbas ir diskutuoti apie tarmių vartoseną? Žodynas: švietimo sistema ir įstaigos, mokomieji dalykai, programos ir egzaminai; kalbų mokymas(is); kalbos ir tarmės. Gramatika: daiktavardžių priesaga –imas; užuot su veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyviu; kuopiniai skaitvardžiai; prielinksniai apie, pagal.
 • Kaip papasakoti ir pasikalbėti apie tradicijas ir šventes; nudžiugti, apgailestauti, suabejoti, pasiremti kito nuomone, pabrėžti, išvardyti, apibendrinti, nurodyti šaltinį ir pan.; atpasakoti skaitytą tekstą, papasakoti apie renginį bei jį aprašyti? Žodynas: tradicijos ir šventės. Gramatika: veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyviai; įterpiniai (aišku, tarkim, deja…); jungtukai (kol.., tol…; tiek…, kiek…); apibendrinamieji įvardžiai; nuolaidos raiška; neasmenuojamos veiksmažodžio formos.
 • Kaip papasakoti ir pasiteirauti apie charakterį; pasvarstyti apie tautinio charakterio bruožus; pakalbėti apie tai, kas džiugina, o kas liūdina; pasišnekėti apie prietarus, auklėjimo problemas? Žodynas: charakteris ir jausmai; kūnas ir sveikata. Gramatika: bendroji daiktavardžių giminė; kokybės kilmininkas; veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyviai; sangrąžinis įvardis (savęs); daiktavardžių priesaga –uolis; jaustukai; būdvardžių priesaga –utis.
 • Kaip papasakoti apie nesklandumus buityje, gedimus, remonto darbus, automobilio gedimus; pa(si)skųsti, pa(si)guosti ištikus bėdai; pamokyti, patarti, kaip atlikti įvairius remonto, namų ruošos darbus? Žodynas: namų ruoša; namų remonto darbai, automobilis ir jo priežiūra. Gramatika: būdvardžių priesaga –inis, veiksmažodžių priesaga –inti, reikiamybės dalyviai, būdiniai; dalelytės (tik, vos)
 • Kaip apibūdinti gyvūnus ir augalus; papasakoti apie savo šalies gamtos savitumą; diskutuoti apie gamtosaugos problemas, gamtoje girdimus garsus išreikšti žodžiais? Žodynas: augalai ir gyvūnai, kaimas, gamtosauga. Gramatika: daiktavardžių priesaga -ynas, sudurtiniai žodžiai, ištiktukai, deminutyvai: jauniklių pavadinimai; besitęsiantis veiksmas.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2023-09-01 - 2023-12-01

Trukmė

 • 15 savaičių (I, III 9:30-11:00)

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • B1 lygio lietuvių kalbos žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Vijolė Višomirskytė

Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Doc. dr. Vijolė Višomirskytė Vytauto Didžiojo universitete dirba nuo 2001 metų. Dėsto teksto analizę, kūrybinį rašymą, literatūros sociologiją, naratologiją, skaitmeninę literatūrologiją ir kt. dalykus lietuvių filologijos bakalaurantams, literatūros kūrybos, kritikos ir komunikacijos magistrantams, filologijos doktorantams. Gilindamasi į literatūrologinius klausimus domisi literatūrinio teksto strategijomis, naratyvo poetika ir retorika, ekokritika. Taip pat  dėsto lietuvių kalbą kitakalbiams.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Greitai prasidės!
Lietuvių kalba A2 (ukrainiečiams)
Elena Pakalnytė
Greitai prasidės!
Lietuvių kalba A1 (ukrainiečiams)
Joris Kazlaukas
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Jau rugsėjį!
Lietuvių literatūra (užsieniečiams)
Indrė Žakevičienė
Jau rugsėjį!
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Jau rugsėjį!
Lietuvių kalba užsieniečiams A2
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Jau rugsėjį!
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Jau rugsėjį!
Lietuvių kalba užsieniečiams A1
Regina Sabonytė
Populiarus
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Jau rugsėjį!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė