Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalbos praktikumas – kūrybinis rašymas (B2, C1, C2 lygis)

Dalykas dėstomas kūrybinio rašymo dirbtuvių forma, pagrindinį dėmesį skiriant tekstų skaitymui, rašymui, perrašymui, redagavimui, kalbėjimui, konstruktyvios kritikos įgūdžių ugdymui. Studentams kuriant tekstus pagal pateiktas užduotis, ne tik mokomasi rašyti rišlų skirtingų žanrų bei formų diskursą lietuvių kalba, bet kartu aiškinamos bei sprendžiamos individualiai realiose situacijose iškylančios kalbos vartojimo (gramatikos, žodyno, skyrybos, frazeologijos, sinonimijos) problemos. Dalyko tikslas – tobulinti lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius ir gebėjimus per kūrybinį rašymą, kartu ugdant kritinį mąstymą, atvirumą, pasitikėjimą savimi, skatinant kūrybiškumą ir lavinant dėmesingumą.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • Parašyti aiškius, detalius, išsamius, rišlius tekstus apie tikrus ar įsivaizduojamus įvykius ir išgyvenimus, pagal nusistovėjusias atitinkamo žanro konvencijas ir įvairiomis temomis, susijusiomis su dominančia interesų sritimi.
 • Parašyti trumpą perskaityto teksto recenziją, įvertinant skirtingas idėjas ar problemos sprendimus.
 • Parašyti esė, kurioje sistemingai plėtojamas argumentas, tinkamai išryškinant reikšmingus dalykus ir atitinkamas pagrindžiančias detales.
 • Parašyti argumentuotą tekstą, nurodant priežastis, kodėl pritariama tam tikram požiūriui ar jam prieštaraujama, ir paaiškinant įvairių variantų pranašumus bei trūkumus.
 • Sieti ir jungti informaciją bei argumentus iš daugybės šaltinių.
 • Suprasti sudėtingų lietuvių kalba parašytų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat diskusijas grožinio ir negrožinio pasakojimo rašymo temomis.
 • Laisvai ir pakankamai spontaniškai bendrauti lietuvių kalba žodžiu ir raštu, nesukeliant gimtakalbiams įtampos ir patiems jos nejaučiant.

Temos:

 • Kas yra kūrybinis rašymas ir kas aš esu kaip rašytojas? Kūrybinis rašymas negimtąja kalba? Kodėl laisvasis rašymas yra kūrybinio rašymo pedagogikos pagrindas? Kas yra literatūrinis dienoraštis ir kaip jį rašyti?
 • Kokie yra negrožinės prozos žanrai ir kas jiems būdinga? Kaip rašyti instrukciją? Ir kodėl negrožinės prozos rašymo pratybas pradedame nuo šio žanro? „Kaip daryti tai, ko neturėtume daryti“?
 • Kaip rašyti asmenišką esė? Kokios yra dešimt svarbiausių mano gyvenimo akimirkų? Kaip savyje atrasti temą? Kokie yra 10 svarbiausių mano atliekamų vaidmenų gyvenime?
 • Laiškas redaktoriui: kuo aš tikiu? Kaip savyje atrasti temą? Kokie yra 10 svarbiausių mano atliekamų vaidmenų gyvenime?
 • Kaip rašyti autobiografiją ir atsiminimus: kaip nubraižyti atminties žemėlapį?
 • Kokie yra grožinio pasakojimo struktūros pagrindai? Kaip rašyti pasakėčią? Kaip žodžiu pasakojamą šeimos istoriją perkurti į užrašytą pasakojimą? Kaip sukurti pasakojimo konfliktą?
 • Kaip pasitelkti ir aprašyti kūno kalbą (gestus) pasakojime?
 • Kaip sukurti naują istoriją iš jau užrašytos istorijos?
 • Kaip sukurti personažo eskizą? Kaip sukurti savitą veikėjo balsą?
 • Kuo pokalbis skiriasi nuo dialogo? Kaip užrašyti tiesioginę kalbą?
 • Kaip aprašyti veiksmo vietą? Kaip pasitelkti visus penkis jutimus, aprašant vietą, kuri žadina vaizduotę?
 • Kas būdinga pasakojimo laikui grožiniame kūrinyje? Kaip panaudoti praeities intarpus pasakojimo tekste?
 • Kaip tirti istorinį laikotarpį ir jį panaudoti grožiniame pasakojime.
 • Kaip pasiruošti kūrybinėms dirbtuvėms? Kas yra konstruktyvi kritika ir kaip ją pateikti bei priimti?
 • Kaip parengti savo originaliai sukurtų tekstų rinkinį?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2024-02-02 - 2024-06-07

Trukmė

 • 15 savaičių (V 13.00-15.30)

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • B1 arba aukštesnio lygio lietuvių kalbos žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Vijolė Višomirskytė

Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Doc. dr. Vijolė Višomirskytė Vytauto Didžiojo universitete dirba nuo 2001 metų. Dėsto teksto analizę, kūrybinį rašymą, literatūros sociologiją, naratologiją, skaitmeninę literatūrologiją ir kt. dalykus lietuvių filologijos bakalaurantams, literatūros kūrybos, kritikos ir komunikacijos magistrantams, filologijos doktorantams. Gilindamasi į literatūrologinius klausimus domisi literatūrinio teksto strategijomis, naratyvo poetika ir retorika, ekokritika. Taip pat  dėsto lietuvių kalbą kitakalbiams.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Greitai prasidės!
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Populiarus
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė