Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių literatūra (užsieniečiams)

Šio kurso metu studentai supažindinami su svarbiausiais lietuvių literatūros faktais nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų. Akcentuojamos ryškiausios lietuvių literatūros kryptys, skirtingu periodu dominuojantys žarai, stilistikos ypatumai, periodizacijos problemos siejamos su istorine ir kultūrine Lietuvos situacija. Kad būtų patogiau analizuoti konkrečius tekstus, studentai supažindinami su pagrindiniais literatūros etikos teiginiais ir atidaus skaitymo metodu.

PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • Apibrėžti literatūros krypčių bruožus.
 • Analizuoti konkrečias istorines aplinkybes, veikusias bendrą XX a. pradžios, vidurio ir pabaigos Lietuvos kultūrinę situaciją; apibūdinti XXI a. Lietuvos kultūrinį kontekstą.
 • Apibūdinti estetinės minties raidą; analizuoti įvairių stilių literatūros kūrinius, skirtingų žanrų literatūros tekstus.
 • Analizuoti lietuvių literatūros autorių poezijos, prozos tekstus, lyginti lietuvių rašytojų tekstus su tipologiškai artimais kitų šalių autorių tekstais; vertinti lietuvių literatūros istoriją visuotinės literatūros istorijos kontekste.

Mokymosi temos:

 • Bendra lietuvių literatūros charakteristika nuo spaudos draudimo laikų iki sovietmečio pradžios. Lietuvių liaudies meno svarba profesionalaus meno kūrėjų darbe. Estetinės minties atspalviai XX a. pirmosios pusės Lietuvoje.
 • Kertiniai literatūros etikos postulatai ir jų validumas XX a. pradžios lietuvių literatūroje.
 • Realizmas. Lietuviškasis neoromantizmas ir simbolizmas. Lietuviškojo avangardizmo tendencijos. Modernistinių ir postmodernistinių tekstų ypatybės.
 • Nepriklausomos Lietuvos kultūrinio gyvenimo apžvalga.
 • Sovietmečio literatūros charakteristika, privalomosios literatūros schemos.
 • Egzodo literatūros reiškinys.
 • Egzistencialistų proza sąstingio periodu (B. Radzevičiaus, R. Granausko, R. Klimo tekstai).
 • Lietuviškasis magiškas realizmas (S. T. Kondroto ir J. Skablauskaitės proza).
 • Lakoniška proza: B. Vilimaitė ir R. Lankauskas.
 • Intelektualiosios prozos fenomenas: R. Klimas ir V. Martinkus.
 • Naujausias lietuvių romanas: S. Parulskis, R. Šerelytė, R. Aškinytė, Laura Sintija Černiauskaitė.
 • Būsenų proza trečiojo tūkstantmečio lietuvių literatūros kontekste. Žanrų susiliejimo reiškinys.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2023-09-01 - 2023-12-01

Trukmė

 • 15 savaičių (IV 14:30–17.00)

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • Lietuvių kalbos A2 lygio žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Indrė Žakevičienė

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto docentė

Doc. dr. Indrė Žakevičienė Vytauto Didžiojo universitete dirba daugiau kaip 20 metų. Dėsto lietuvių literatūros istorijos dalykus bakalaurantams, literatūrinę komparatyvistiką ir literatūros teorijos kursus magistrantams, taip pat moko lietuvių kalbos užsienio studentus. Gilindamasi į literatūrologinius klausimus domisi ekokritika, kognityvine poetika, recepcijos teorija, naratyvo etika.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Greitai prasidės!
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Populiarus
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė