Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1

Studijų dalyku siekiama supažindinti studentus su svarbiausiais lietuvių kalbos fonetikos ir gramatikos dėsningumais bei išmokyti juos pritaikyti. Fonetikos dalyje aptariami svarbiausi raidžių ir garsų skirtumai, ilgieji ir trumpieji balsiai, dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai, skardieji ir duslieji, kietieji ir minkštieji priebalsiai, minkštumo ženklas, šių elementų vartosena ir derinimas rišlioje kalboje. Gramatikos dalyje aptariama daiktavardžio, veiksmažodžio ir būdvardžio paradigmų įvairovė, kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai, asmeniniai įvardžiai, vietos ir laiko prielinksniai, valdymo ir derinimo ryšiai.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • Apibūdinti raidžių ir garsų skirtumus, diferencijuoti ilguosius ir trumpuosius lietuvių kalbos balsius, juos atpažinti sakytinėje kalboje ir vartoti rišlioje kalboje.
 • Diferencijuoti lietuvių kalbos dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius, juos atpažinti sakytinėje kalboje.
 • Diferencijuoti skardžiuosius ir dusliuosius, kietuosius ir minkštuosius priebalsius, apibūdinti minkštumo ženklo funkciją, skaitant / rašant taikyti minkštumo ženklo tarties taisykles.
 • Žinos ir gebės taikyti balsių o, e tarptautiniuose žodžiuose tarties taisykles.
 • Vartoti skirtingas daiktavardžio gramatines kategorijas paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.
 • Vartoti skirtingas veiksmažodžio gramatines kategorijas paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.
 • Vartoti būdvardžio moteriškosios ir vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko ir galininko linksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.
 • Vartoti vietos ir laiko prielinksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.
 • Vartoti kiekinių ir kelintinių skaitvardžių vardininko ir galininko linksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.
 • Vartoti asmeninių įvardžių vardininko ir kilmininko linksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.

Mokymosi temos:

 • Kokios yra lietuvių kalbos raidės ir garsai? Susipažinimas su lietuvių kalbos abėcėle, ilgaisiais ir trumpaisiais balsiais.
 • Kas sudaro skiemenį? Skiemens centras: dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai.
 • Kaip sąveikauja balsiai ir priebalsiai? Skardieji ir duslieji, kietieji ir minkštieji priebalsiai, palatalizacija, balsiai o, e tarptautiniuose žodžiuose.
 • Kokios yra lietuvių kalbos daiktavardžių ir būdvardžių gramatinės kategorijos? Susipažinimas su linksniavimo paradigmomis. Daiktavardžių ir būdvardžių derinimas.
 • Kokios yra lietuvių kalbos veiksmažodžių gramatinės kategorijos? Susipažinimas su asmenavimo paradigmomis. Linksnių valdymas.
 • Kokie yra lietuvių kalbos vietos ir laiko prielinksniai? Linksnių valdymas.
 • Kaip lietuvių kalboje reiškiamas laikas? Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai ir jų gramatinės kategorijos.
 • Kaip linksniuojami asmeniniai įvardžiai?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2023-09-05 - 2023-12-01

Trukmė

 • 15 savaičių (II 14:00-16:30)

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • Baigtas arba pradėtas lietuvių kalbos A1 lygio kursas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Regina Sabonytė

VDU filologijos doktorantė, Lituanistikos katedros dėstytoja

Dokt. Regina Sabonytė  šiuo metu tyrinėja lietuvių kalbos intonacijos fonologiją ir domisi kitais paralingvistiniais bei ekstralingvistiniais kalbos reiškiniais. Dirba VDU Lituanistikos katedroje kaip asistentė - dėsto Lietuvių kalbą užsieniečiams (A1), Lietuvių kalbos fonetiką ir gramatiką (lietuvių kalbos A1 lygio studentams), Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumą II (A2 ir B1 lygių studentams), Specialybės kalbą (Logistikos ir prekybos, Turizmo industrijų ir Kaimo plėtros administravimo programų studentams). Taip pat dirba mokslinį darbą įvairiuose su kalbos technologijomis susijusiuose projektuose. Yra VDU Akademinės humanitarinių mokslų komisijos narė (nuo 2014 m. sausio).


Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė

Lietuvių kalbos dėstytoja Vytauto Didžiojo universitete

Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė yra filologijos mokslų daktarė. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys – kalbos įsisavinimas, vaikų kalba, pragmatika, sociolingvistika. Vytauto Didžiojo universitete šiuo metu dėsto Lietuvių kalbos fonetiką ir gramatiką (A1 lygio studentams), intensyviuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose – Lietuvių kalbą užsieniečiams (A1 lygio studentams). Kaip lietuvių kalbos mokytoja yra dirbusi ir kitose institucijose, Pabėgėlių ir migrantų integracijos centre.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai