Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija

Šis dalykas yra skitas visiems, norintiems supažindinti su tradicine lietuvių kultūra: tautosaka, šventėmis, gyvenimo ciklo papročiais, esminiais mitologijos bruožais bei pagrindinėmis materialinės kultūros sritimis. Studijų dalyko metu gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, pristatoma kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, arba nurodomos jo išnykimo priežastys, lietuvių etninės kultūros reiškiniai lyginami su kitų Europos šalių tradicijomis.


Išmoksite:

 • įvardinti esminius tradicinės lietuvių kultūros bruožus ir šaltinius,
 • aptarti pagrindinius lietuvių tautosakos žanrus,
 • trumpai apibūdinti esminius baltų mitologinės tradicijos bruožus,
 • apibūdinti pagrindines tradicines kalendorines, darbo ir šeimos šventes,
 • atpažinti lietuvių etninės materialinės kultūros realijas.

Mokymosi temos:

 • Pagrindiniai tradicinės lietuvių kultūros bruožai, kaip formavosi, keitėsi ir XXI a. toliau keičiasi lietuvių gyvenimo būdas, folkloras, tradicijos. Lietuvių etninės kultūros ir folkloro šaltiniai ir tyrimų istorija: svarbiausios asmenybės ir darbai.
 • Sakytinė ir dainuojamoji tautosaka: sakmės, dainos, dabartinė lietuvių tautosaka ir kt..
 • Baltų religinė mitologinė tradicija: mitinio mąstymo ir mitinio pasaulėvaizdžio bruožai, senasis baltų panteonas. Senosios baltų religinės mitologinės tradicijos ir krikščionybės santykis liaudiškame religingume, senosios baltų religinės mitologinės tradicijos gaivinimas dabartinėje Lietuvoje.
 • Senosios kalendorinių apeigų ir darbo šventės: laiko samprata ir kalendorių kaita, Kalėdų ir Užgavėnių laikotarpio papročiai, pavasarinio darbų ciklo apeigos ir kilnojamos šventės, Joninių papročiai, rudens šventės, švenčių tradicijų kaita. Gyvenimo ciklo papročiai ir apeigos: krikštynos, vestuvės, laidotuvės.
 • XIX-XX a. pirmosios pusės etninės materialinės kultūros reiškiniai: kaimų ir vienkiemių sodybos, memorialiniai paminklai, pagrindiniai verslai ir amatai, mityba, apranga. Kaip materialiniai lietuvių gyvenimo aspektai keitėsi nuo XX a. antrosios pusės iki dabar.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2024-02-05 - 2024-06-02

Trukmė

 • 15-16 savaičių (I 15.00-16.30)

Kalba

 • Anglų

Apimtis

 • 120 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diasporos, užsienio ir lietuvių studentai, norintys supažindinti su tradicine lietuvių kultūra – tautosaka, mitologija, papročiais, materialinės kultūros reiškiniais. Visi, siekiantys praplėsti žinias apie lietuvių kultūrą ir tradicijas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Jurgita Macijauskaitė-Bonda

Humanitarinių mokslų fakulteto, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros lektorė

Mokslinių tyrimų sritys: tradicinis ir šiuolaikinis folkloras, vertimo studijos, kultūrinių teksto reikšmių vertimas. Dėstomi dalykai: Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija, Vertimas iš italų kalbos I, II, Karjeros planavimo praktika, Kvalifikacinė praktika. Tarptautinės folklorinių naratyvų tyrimų draugijos narė, VDU tyrimų klasterių „Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai“ ir „Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologiniai tyrimai“ narė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai