Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalba užsieniečiams A2

Dalykas skirtas lietuvių diasporai ir užsieniečiams, turintiems lietuvių kalbos pagrindus. Dalyko metu siekiama įtvirtinti anksčiau įgytas gramatines žinias, supažindinti su naujomis gramatinėmis kategorijomis, praplėsti žodyną. Kurso metu didžiausias dėmesys kreipiamas į aktyvią kalbos vartoseną, žodyno gausinimą, komunikacinius įgūdžius.

PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • Taikyti gramatikos taisykles sakytinėje ir rašytinėje kalboje.
 • Rašyti tekstus, susijusius su dalyko metu studijuotomis temomis.
 • Dalyvauti pokalbiuose, susijusiuose su dalyko metu studijuotomis temomis.
 • Suprasti ir vartoti komunikacijai viešoje erdvėje svarbias frazes.
 • Išreikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus.

Mokymosi temos:

 • „Svetimų kraštų nebūna“ (kelionės ir transportas). Žodynas: transporto priemonės, atvykimo/išvykimo laikas, atostogos ir kelionės, turizmas. Gramatika: laiko ir vietos prielinksniai, klausiamieji žodžiai, skaitvardžiai, priešdėliai.
 • „Visur gerai, bet namie geriausia“ (namai ir buitis). Žodynas: pastatai, namas ir butas, baldai ir buitis, nuoma. Gramatika: būdvardiškųjų žodžių linksniavimas, būdvardžio laipsniai.
 • „Žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui – visa žemė“ (klimatas ir oras). Žodynas: klimato zonos, metų laikai, oro kaita, gamtos reiškiniai. Gramatika: Valdymas ir derinimas, skaitvardžiai, bevardė giminė ir prieveiksmiai.
 • „Nėra blogo oro, yra tik bloga apranga“ (mada ir stilius). Žodynas: Apranga ir aksesuarai, apsipirkimas, mada. Gramatika: Būdvardžių daryba, liepiamoji ir tariamoji nuosaka, sudėtiniai pažyminio sakiniai (kuris, kuri).
 • „Sveikame kūne sveika siela“ (sveikata ir higiena). Žodynas: kūno dalys, sveikata ir medicina, sveika gyvensena, higiena ir kasdieninė rutina. Gramatika: deminutyvai, sangrąžiniai veiksmažodžiai, sudėtinių sakinių jungtukai.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2024-02-01 - 2024-06-28

Trukmė

 • 17 savaičių (II, IV 17.15-18.45)

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • A1 lygio lietuvių kalbos žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Ugnė Vaičiulytė

Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja

Vytauto Didžiojo universiteto absolventė Ugnė Vaičiulytė įgijo regiono kultūros studijų bakalauro laipsnį baigusi Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų studijų programą ir lingvistikos magistro laipsnį baigusi Moderniosios lingvistikos studijų programą. Šiuo metu ji dirba Lituanistikos katedroje asistente bei Humanitarinių mokslų fakulteto Dekanate tarptautinių programų vadove. Ugnė dėsto lietuvių kalbos užsieniečiams A2 kursą ir organizuoja lietuvių kalbos ir kultūros kursus užsieniečiams bei lietuvių kilmės užsieniečiams.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Greitai prasidės!
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Populiarus
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė