Kraunasi...

Dėstytojai

Rasa Nedzinskaitė

VDU Švietimo akademijos lektorė

Dr. Rasa Nedzinskaitė yra VDU Švietimo akademijos lektorė, turinti 7 metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Lektorė yra įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas užsienio universitetuose (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas).


Rasa Nedzinskaitė yra ERASMUS+ projekto TeachUP institucinė koordinatorė, tyrėja. Lektorės mokslinių interesų sritys – mokytojų rengimas, švietimo vadyba ir lyderystė.