Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Šiuolaikinė edukologija

Studijų dalyke studentai analizuoja pagrindines šiuolaikinės edukologijos sąvokas ir inovacijų įtaką mokymuisi, gilinasi į pagrindinius edukologinius klausimus mokymosi visą gyvenimą kontekste. Aptariami pagrindiniai šiuolaikinio besimokančiojo bruožai ir įgūdžiai, nagrinėjama technologijų įtaka ir jų naudojimas mokymosi procese. Studijų dalyku siekiama plėtoti adragogo profesines kompetencijas, analizuoti šiuolaikinės edukologijos specifiką ir taikyti įgytas žinias bei įgūdžius organizuojant mokymąsi, diegiant naujoves bei taikant inovacijas mokantis mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti pagrindines edukologijos ir technologijomis grįsto mokymosi sąvokas,
 • charakterizuoti mokymosi procesą ir pagrindinius jo veikėjus,
 • vadovauti mokymo(si) procesui, taikant atitinkamas mokymo(si) stretagijas ir metodus,
 • nustatyti technologijų taikymo poreikį bei paskirtį planuojant ir organizuojant mokymąsi,
 • apibrėžti ir paaiškinti švietimo naujoves ir jų raiškos tendencijas Europos ir Lietuvos švietime.

Jūs sužinosite:

 • Kas yra edukologijos mokslas ir kokiomis sąvokomis jis yra apibrėžiamas?
 • Koks ryšys egzistuoja tarp mokymo ir ugdymo proceso?
 • Kas yra mokymo teorija?
 • Kodėl technologijų naudojimas švietime yra svarbus?
 • Kaip reikia organizuoti ir planuoti mokymąsi taikant technologijas?
 • Kokie bus ateities darbai susiję su IKT taikymu švietime?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 155 ak. val. (6 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Estela Daukšienė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Estela Daukšienė yra Edukologijos instituto lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Rasa Nedzinskaitė

VDU Švietimo akademijos lektorė

Dr. Rasa Nedzinskaitė yra VDU Švietimo akademijos lektorė, turinti 7 metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Lektorė yra įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas užsienio universitetuose (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas).


Vaida Jurgilė

Edukologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Vaida Jurgilė yra Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja,  Edukologijos mokslo krypties doktorantė (konsorciumas: VDU, MRU, VU, KU), mokslinio žurnalo „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ koordinuojanti redaktorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Naujas!
Taikomųjų tyrimų metodologija
Aušra Rutkienė
Naujas!
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas