Kraunasi...

Dėstytojai

Birutė Obelenienė

Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys: lytiškumo etika, vaisingumo pažinimas, bioetika, jaunimo rengimas šeimai, mokslinių darbų rašymo metodologija.