Kraunasi...

Dėstytojai

Danutė Pranckutė

Inovatyvių studijų instituto vyriausia specialistė

2009 m. įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. baigė verslo informatikos magistrą Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2009 metų dirba VDU Inovatyvių studijų institute vyriausia specialiste. Jos pagrindinės veiklos nuotolinių kursų kūrimas, priežiūra, pagalba dėstytojams ir studentams, dėstytojų poreikių analizavimas, metodinės medžiagos apie virtualios mokymosi aplinkos naudojimą rengimas. Ji taip pat daug prisideda prie Moodle aplinkos vertimo į lietuvių kalbą.


Per 10 darbo metus Danutė vedė daugiau nei 50 mokymų Moodle tema lietuvių bei anglų kalbomis aukštųjų, profesinių ir bendro lavinimo mokyklų mokytojams bei valstybinių institucijų darbuotojams. Nuo 2012 metų aktyviai konsultuoja Lietuvos mokyklų nuotolinių aplinkų administratorius bei valstybines institucijas mokymosi aplinkos diegimo ir plėtojimo klausimais.

VEDAMI MOKYMAI

  •  „Nuotolinio mokymo organizavimas Moodle aplinkoje“ (pradedantiesiems ir pažengusiems)
  • „Nuotolinio mokymo(-si) aplinkos Moodle administravimas“ (administratoriams)
  • „Pagalba besimokančiajam: mokymosi progreso stebėjimo įrankiai Moodle aplinkoje”
  • “Testų kūrimas nuotolinių studijų aplinkoje”
  • “Studentų skatinimas panaudojant skaitmeninius ženkliukus”