Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Andragoginė didaktika

Šio dalyko tikslas –  analizuoti mokymosi procesą, remiantis naujausiomis andragogikos teorijomis, rengtis darbui su suaugusiais: organizuojant ir pritaikant mokomiesiems dalykams nuotolinio mokymosi aplinkas, naudojant įvairius mokymosi metodus, priemones ir vertinant mokymosi pasiekimus.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • projektuoti mokymosi turinį, formuluoti tikslus ir uždavinius;
 • apibrėžti mokymosi proceso ir mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus;
 • pagrįsti mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatus
 • nustatyti mokymo/si metodų priklausomybę nuo mokymo tikslų, turinio ir besimokančiųjų poreikių;
 • planuoti mokymo turinį;
 • kurti technologijomis grindžiamo mokymo/si aplinką.

Jūs sužinosite:

 • kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius?
 • kuo skiriasi formalus ir neformalus mokymasis?
 • kokie yra inovatyvūs ir tradiciniai suaugusiųjų mokymosi metodai? kaip juos parinkti?
 • kaip technologijomis praturtintoje aplinkoje reikia vertinti suaugusiojo mokymąsi?
 • kodėl reikia teikti grįžtamąjį ryši suaugusiam besimokančiajam ir kaip tai daryti;
 • kaip planuoti savo veiklą organizuojant mokymus;
 • kaip spręsti problemas mokant suaugusiuosius?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2017-08-28 - 2017-12-15 (min. 20 asm.)

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak.val.)

Išankstinis pasirengimas

 • Nereikalingas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė. Moksliniai interesai ir kompetencijos: suaugusiųjų mokymasis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas, technologijomis grindžiamas mokymasis ir kt.


Elena Trepulė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

VDU Edukologijos instituto lektorė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Populiarus
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas