Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Andragoginė didaktika

Šio dalyko tikslas –  analizuoti mokymosi procesą, remiantis naujausiomis andragogikos teorijomis, rengtis darbui su suaugusiais: organizuojant ir pritaikant mokomiesiems dalykams nuotolinio mokymosi aplinkas, naudojant įvairius mokymosi metodus, priemones ir vertinant mokymosi pasiekimus.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • projektuoti mokymosi turinį, formuluoti tikslus ir uždavinius;
 • apibrėžti mokymosi proceso ir mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus;
 • pagrįsti mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatus
 • nustatyti mokymo/si metodų priklausomybę nuo mokymo tikslų, turinio ir besimokančiųjų poreikių;
 • planuoti mokymo turinį;
 • kurti technologijomis grindžiamo mokymo/si aplinką.

Jūs sužinosite:

 • kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius?
 • kuo skiriasi formalus ir neformalus mokymasis?
 • kokie yra inovatyvūs ir tradiciniai suaugusiųjų mokymosi metodai? kaip juos parinkti?
 • kaip technologijomis praturtintoje aplinkoje reikia vertinti suaugusiojo mokymąsi?
 • kodėl reikia teikti grįžtamąjį ryši suaugusiam besimokančiajam ir kaip tai daryti;
 • kaip planuoti savo veiklą organizuojant mokymus;
 • kaip spręsti problemas mokant suaugusiuosius?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak.val.)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė.


Elena Trepulė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

VDU Edukologijos instituto lektorė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?
Airina Volungevičienė, Danutė Pranckutė, Indrė Klanauskaitė
Naujas!
Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai
Milda Ališauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Naujas!
E. mokymosi technologijos
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė