Kraunasi...

Dėstytojai

Indrė Žakevičienė

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto docentė

Doc. dr. Indrė Žakevičienė Vytauto Didžiojo universitete dirba daugiau kaip 20 metų. Dėsto lietuvių literatūros istorijos dalykus bakalaurantams, literatūrinę komparatyvistiką ir literatūros teorijos kursus magistrantams, taip pat moko lietuvių kalbos užsienio studentus. Gilindamasi į literatūrologinius klausimus domisi ekokritika, kognityvine poetika, recepcijos teorija, naratyvo etika.