Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių tradicijos ir jų kaita

Studijų dalyko metu supažindinama su tradiciniu lietuvių gyvenimo būdu ir pagrindiniais gyvensenos bruožais: įvairiomis materialinės kultūros (liaudies architektūra, mityba, verslai), dvasinės kultūros (šventės, gyvenimo ciklo papročiai, žodinė liaudies kūryba) sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, aptariama kaip laike, XIX a.- XXI a.pr., kito lietuvių gyvenimo būdas ir tradicijos, kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, kuo mūsų papročiai yra unikalūs ir panašūs su kitais kraštais.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti XIX-XXI a. lietuvių gyvensenos raidos dėsningumus,
 • įvertinti tradicijos ir inovacijos, unikalumo ir universalumo santykį lietuvių materialinės ir dvasinės kultūros srityse,
 • palyginti skirtingų lietuvių kartų gyvenseną, papročius ir tradicijas.

Turinys (temos):

 • Pagrindiniai lietuvių gyvenamosios aplinkos bruožai.
 • Ūkinė veikla: pagrindiniai verslai ir užsiėmimai.
 • Mityba.
 • Santykiai tarp žmonių (bendruomenė, kaimynystė, lyčių vaidmenys).
 • Kasdienybė ir šventinis laikas.
 • Tradicinės kalendorinės šventės.
 • Kalendorinių švenčių transformacijos ir pritaikymas miestietiškam gyvenimo būdui.
 • Valstybinės šventės.
 • Gyvenimo ciklo papročiai ir šeimos šventės.
 • Tradicinis folkloras ir pagrindiniai jo žanrai (dainos, pasakos, trumpieji pasakymai).
 • Šiuolaikinis folkloras: naujai atsiradę folkloro žanrai ir jų reikšmė bei  dabartiniam žmogui.
 • Veiksniai, sąlygoję lietuvių gyvensenos ypatumus ir jų kaitą.
 • Lietuvos etnografinių regionų skirtumai seniau ir dabar: paveldo saugojimas.

Dalykas gali būti užskaitomas visose VDU bakalauro studijų programose.


Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 120 ak. val. (4 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Laimutė Anglickienė

Kultūrų studijų ir etnologijos katedros vedėja ir docentė

Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinis folkloras, šiuolaikinė etnologija, etniniai stereotipai.


Giedrė Barkauskaitė

Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros lektorė

Mokslinių tyrimų sritys: etninė kultūra, kultūrologija, popkultūra, etninių tradicijų ir autorinės kūrybos sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis folkloras, etnochoreografija.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Viešoji politika ir analizė
Kastytis Antanaitis
Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Populiarus
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė