Kraunasi...

Dėstytojai

Violeta Kalėdaitė

Profesorė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja. Daktaro disertaciją apgynė Bergeno universitete (Norvegija) 2000. Vizituojanti profesorė Bolonijos ir Čikagos Ilinojaus universitetuose, nacionalinių ir tarptautinių mokslo ir edukacinių projektų dalyvė. Vadovauja VDU magistrantūros programos „Taikomoji anglų kalbotyra” studijų komitetui. Elektroninio mokslo žurnalo „Taikomoji kalbotyra” (VU) redkolegijos narė. Mokslinių interesų kryptys – kontrastyvinė lingvistika, sociolingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė ir kalbų politika.


Dalykai

Kalba ir visuomenė
Planuojama mokymų pradžia: 2019-04-08
115.00
Daugiau