Kraunasi...

Dėstytojai

Jūratė Ruzaitė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja

Daktaro disertaciją apgynė Bergeno universitete (Norvegija). Taip pat aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose, vadovauja VDU koordinuojamai jungtinio laipsnio magistrantūros programai „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“. Mokslinių interesų kryptys – (multimodalioji) diskurso analizė, sociolingvistika, kalba ir ideologija.

Dalykai