Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Vokiečių kalba A2.1

Dalykas skirtas plėtoti vokiečių kalbos komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetencijas, kurios apima žodyno plėtimą ir kalbos vartosenos tobulinimą per klausymo ir skaitymo supratimo, kalbėjimo ir rašymo veiklas pradedančiųjų aukštesniajame lygmenyje (A2.1). Taikoma mokymosi forma: paskaitos, savarankiškos užduotys, darbas SANAKO media laboratorijoje bei nuotolinio mokymosi aplinkoje (interaktyvūs testai ir pratimai).

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registruokis!

Jūs išmoksite:

 • Vokiečių kalbos prielinksnius vietai ir krypčiai nusakyti,
 • Formuoti sakinius būtuoju laiku, sudaryti sudėtinius sakinius,
 • Linksniuoti būdvardžius, laipsniuoti bei derinti su daiktavardžiais,
 • Konstruoti sakinio struktūrą bei taisyklingai sudaryti sakinį,
 • Sklandžiai kalbėti vokiečių kalba bendromis temomis

Jūs sužinosite:

 • Įsimintinas Vokietijos datas ir šventes
 • Vokiečių valgius, valgymo įpročius, aprangą bei papuošalus,
 • Kaip pakviesti į svečius ar užsisakyti maistą restorane,
 • Kaip diskutuoti apie gyvūnus ir augalus,
 • Kaip papasakoti apie darbo vietą bei šnekėti apie orą.
 • Lavinsite klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius.

Baigę dalyką gebėsite:

 • taisyklingai naudoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias A2.1 lygį;
 • suprasti skaitomų paprastų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją;
 • suprasti nesudėtingų bendrosios kalbos garso įrašų kasdieninėmis temomis esmę bei išskirti specifines detales;
 • kalbėti bei papasakoti paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti asmeninę nuomonę, frazes, naudoti tinkamą intonaciją;
 • pasiruošus pradėti pokalbį bei pasikeisti informacija konkrečiose situacijose;
 • gana paprasta kalba parašyti kvietimą, apibūdinti asmenis, aprašyti paveikslą, trumpai aprašyti buvusį įvykį, parašyti nusiskundimo laišką firmai, pakviesti draugą į kavinę, paaiškinti kaip gaminamas patiekalas (pagal receptą).

Trukmė

 • 10 savaitės

Apimtis

 • 80 ak.val. (Temoms skiriama 40 akademinių valandų: 34 auditorinės akademinės valandos, 1 akademinė valanda – testui, 1 akademinė valanda – atsiskaitymui žodžiu, 4 akademinės valandos – tarpiniam ir galutiniam atsiskaitymui raštu, 40 akademinių valandų – savarankiškam darbui)

Tikslinė grupė

 • Asmenys siekiantys plėtoti vokiečių kalbos komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją A2.1 lygmeniu

Išankstinis pasirengimas

 • Vokiečių kalbos A1.2 lygis

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Įgysite kompetencijos plėtotę liudijantį pažymėjimą

Jūratė Andriuškevičienė

Užsienio kalbų instituto dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: vokiečių kalbos mokymo metodika, priemonės ir efektyvumas, mokymo ir mokymosi teorijos, metodai ir strategijos, informacinių technologijų panaudojimas užsienio kalbų mokyme(si), vokiečių kaip užsienio kalbos mokymo(si) tobulinimas, Integruoto dalyko ir kalbos mokymas. Dėstytoja yra VDU užsienio kalbų instituto (UKI) mokslinio klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai” narė; Kalbų ir kultūrų skyriaus vedėja; Akademinės komisijos narė; Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narė.


Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė

Užsienio kalbų instituto dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: tarpkultūrinė komunikacija, taikomoji kalbotyra, vokiečių kalbos mokymo metodika ir didaktika, integruotas kalbos ir dalyko mokymas, verslo komunikacija vokiečių kalba. Dėstytoja yra Akademinės komisijos narė, VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) mokslinio klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai”; Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas
Anglų kalba A1.1
Aušra Jankauskaitė, Asta Balčiūnaitienė
Naujas
Vokiečių kalba B1.1
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė
Anglų kalba B2.2
Aušra Jankauskaitė
Ispanų kalba A1.1
Vigilija Žiūraitė
New
Swedish language A1.1
Anna Sworowska
Verslo rusų kalba B1 / B2
Elena Plotnikova
Verslo anglų kalba B1 / B2
Almantė Meškauskienė, Edita Bartnikaitė
Anglų kalba A2.2
Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė
Vokiečių kalba A1.1
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė
Norvegų kalba A2.1
Jolita Ančlauskaitė
Norvegų kalba A1.1
Jolita Ančlauskaitė
Anglų kalba B1.1
Aušra Jankauskaitė
Suomių kalba A1.1
Žieda Tamašauskaitė
Vokiečių kalba A1.2
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė