Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Anglų kalba A1.2

Dalykas skirtas plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų žemesniajame lygmenyje (A1.2).

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Baigę dalyką gebėsite:

 • taisyklingai tarti anglų kalbos garsus,
 • sudaryti tiesioginius ir klausiamuosius sakinius,
 • trumpai papasakoti apie save,
 • skaityti ir suprasti sudėtingesnius tekstus, tokius kaip laiškai, asmeninė informacija, patirtys, ateities planai,
 • suprasti trumpus adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, frazes ir žodžius, naudojamus kasdienėse situacijose,
 • suteikti ir paklausti reikalingos informacijos,
 • užmegzti ir palaikyti pokalbį, gebėti užduoti klausimus,
 • paprasta kalba užrašyti pateikiamą informaciją,
 • tinkamai vartoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias pradedančiųjų žemesnįjį A1 lygmenį.

Mokantis anglų kalbos diskutuosite šiomis temomis:

 • maistas ir gėrimai,
 • namai, baldai ir kiti daiktai,
 • kūnas, kūno dalys, drabužiai,
 • laisvalaikis, kelionės ir pomėgiai,
 • šeima ir kasdieninis gyvenimas,
 • profesija ir darbas.

Mokysitės šių anglų kalbos gramatikos temų:

 • būdvardžiai ir jų laipsniai,
 • skaičiuotini ir neskaičiuotini daiktavardžiai,
 • artikeliai: žymimasis, nežymimasis, nulinis,
 • modaliniai veiksmažodžiai: can, could, should, have to,
 • veiksmažodžių būtasis laikas,
 • veiksmažodžių esamasis tęstinis laikas,
 • ateities laikas: will, be going to.

Trukmė

 • 10 savaičių

Minimalus grupės sk.

 • 8

Apimtis

 • 80 ak. val. (3 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Šis kursas skirtas visiems, norintiems plėtoti anglų kalbos kompetenciją A1.2 lygiu

Išankstinis parengimas

 • Anglų kalbos A1.1 lygis

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Asta Balčiūnaitienė

Užsienio kalbų instituto lektorė, socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys: Inovatyvūs anglų kalbos dėstymo metodai; darnaus vystymosi kompetencijos plėtotė mokantis užsienio kalbos.


Jurgita Šerniūtė

Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: tarpkultūrinė komunikacija, anglų kalbos mokymo metodika ir didaktika, integruotas kalbos ir dalyko mokymas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Danų kalba A1
Guy Geffen
Hebrajų kalba A1
Guy Geffen
Verslo anglų kalba B2.1
Donata Berūkštienė
Italų kalba B1.2
Claudia Filippelo
Verslo anglų kalba B1.2
Donata Berūkštienė
Pasiruošimas IELTS egzaminui
Irena Ragaišienė, Audronė Raškauskienė
Naujas!
Anglų kalba A2.1
Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė, Aušra Jankauskaitė, Vytautė Vitkauskienė
Turizmo verslo ispanų kalba
Inga Savickienė
Naujas!
Vokiečių kalba A2.2
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė
Ispanų kalba A1.2
Vigilija Žiūraitė
Populiarus!
Anglų kalba A1.1
Aušra Jankauskaitė, Asta Balčiūnaitienė, Jurgita Šerniūtė, Diana Vaškelienė, Milda Bikmanienė
Vokiečių kalba B1.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Sidona Žvaliauskienė
Vokiečių kalba A2.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Daiva Kielaitė
Ispanų kalba A1.1
Vigilija Žiūraitė, Inga Savickienė
Verslo rusų kalba B1 / B2
Elena Lukoševičienė
Anglų kalba A2.2
Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė
Populiarus
Vokiečių kalba A1.1
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė, Sidona Žvaliauskienė
Norvegų kalba A2.1
Jolita Ančlauskaitė
Norvegų kalba A1.1
Jolita Ančlauskaitė
Vokiečių kalba A1.2
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė
Vokiečių kalba B2.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė