Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Vokiečių kalba A1.1

Dalykas skirtas plėtoti komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, kurios apima žodyno plėtimą ir kalbos vartosenos tobulinimą per klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo, rašymo bei vertimo veiklas pradedančiųjų lygmenyje.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registruokis!

Baigę dalyką gebėsite:

 • taisyklingai tarti vokiečių kalbos garsus;
 • sudaryti tiesioginius ir klausiamuosius sakinius;
 • prisistatyti ir keliais sakiniais papasakoti apie save;
 • skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, tokius kaip informaciniai užrašai, reklaminiai bukletai, iškabos, valgiaraščiai;
 • suprasti labai trumpus adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, frazes ir žodžius, naudojamus kasdienėse situacijose;
 • paklausti ir suteikti reikalingą informaciją, užmegzti ir palaikyti pokalbį;
 • paprasta kalba užrašyti pateikiamą informaciją;
 • tinkamai vartoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias pradedančiųjų žemesnįjį A1.1 lygmenį;

Mokantis vokiečių kalbos diskutuosime šiomis temomis:

 • Pasisveikinimas ir atsisveikinimas.
 • Prisistatymas ir susipažinimas.
 • Laikas. Paros laikas. Savaitės dienos. Metai.
 • Laisvalaikis ir pomėgiai.
 • Šeima ir kasdieninis gyvenimas.
 • Profesijos.
 • Maistas ir tradiciniai patiekalai Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje.

Mokysimės vokiečių kalbos gramatikos temomis:

 • Abėcėlė. Balsiai ir priebalsiai, jų tarimas.
 • Žodžių tvarka sakiniuose.
 • Daiktavardis: giminė ir skaičius.
 • Artikeliai: žymimasis, nežymimasis.
 • Neiginys kein ir nicht.
 • Asmeniniai, savybiniai įvardžiai.
 • Modaliniai veiksmažodžiai: müssen, können, wollen, dürfen.
 • Veiksmažodžių esamasis laikas.
 • Trumpi pokalbiai A1.1 lygiui tinkančiomis temomis su grupės draugu auditorijoje ir nuotolinio mokymosi aplinkoje.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2018-02-20 - 2018-04-26 (min. 5 asm.)

Trukmė

 • 10 savaitės

Apimtis

 • 80 ak.val.

Tikslinė grupė

 • Asmenys siekiantys tobulinti vokiečių kalbos žinias

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Įgysite kompetencijos plėtotę liudijantį pažymėjimą

Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė

Užsienio kalbų instituto dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: tarpkultūrinė komunikacija, taikomoji kalbotyra, vokiečių kalbos mokymo metodika ir didaktika, integruotas kalbos ir dalyko mokymas, verslo komunikacija vokiečių kalba. Dėstytoja yra Akademinės komisijos narė, VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) mokslinio klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai”; Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narė.


Jūratė Andriuškevičienė

Užsienio kalbų instituto dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: vokiečių kalbos mokymo metodika, priemonės ir efektyvumas, mokymo ir mokymosi teorijos, metodai ir strategijos, informacinių technologijų panaudojimas užsienio kalbų mokyme(si), vokiečių kaip užsienio kalbos mokymo(si) tobulinimas, Integruoto dalyko ir kalbos mokymas. Dėstytoja yra VDU užsienio kalbų instituto (UKI) mokslinio klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai” narė; Kalbų ir kultūrų skyriaus vedėja; Akademinės komisijos narė; Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas
Anglų kalba A1.1
Aušra Jankauskaitė, Asta Balčiūnaitienė
Naujas
Vokiečių kalba B1.1
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė
Vokiečių kalba A2.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė
Anglų kalba B2.2
Aušra Jankauskaitė
Ispanų kalba A1.1
Vigilija Žiūraitė
New
Swedish language A1.1
Anna Sworowska
Verslo rusų kalba B1 / B2
Elena Plotnikova
Verslo anglų kalba B1 / B2
Almantė Meškauskienė, Edita Bartnikaitė
Anglų kalba A2.2
Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė
Norvegų kalba A2.1
Jolita Ančlauskaitė
Norvegų kalba A1.1
Jolita Ančlauskaitė
Anglų kalba B1.1
Aušra Jankauskaitė
Suomių kalba A1.1
Žieda Tamašauskaitė
Vokiečių kalba A1.2
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė